Práce s mapou a mapové podklady v aplikaci Mapy.cz

V aplikaci Mapy.cz je dostupných hned několik mapových podkladů a pohledů, ve kterých si lze konkrétní lokace a polohy zobrazovat.

Mapové podklady (základní, turistická, dopravní, zimní) jsou dostupné jak online, tak také offline ke stažení do mobilního zařízení k využívání výhod a funkcí aplikace i bez internetového připojení.


Letecký mapový podklad a pohledy Panorama a 3D jsou dostupné pouze online a pro jejich zobrazení je nutné internetové připojení.

Práce s mapou a mapové podklady

V levém dolním menu aplikace jsou pod ikonkou k výběru jednotlivé mapové podklady:

 
 
Turistická
- obsahuje jak základní mapový podklad, tak i turistické a cykloturistické trasy a značky
- ve vybraných městech se zobrazují i parkovací zóny, včetně barev a informací k poplatkům za parkování
- lze stáhnout do aplikace ve formě offline mapové podkladu, fungujícího i bez připojení k internetu
 

Letecká
- fotografický letecký mapový podklad
- Pokud je tato informace známá vpravo nahoře najdete informaci o datu snímkování
- zobrazuje se pouze v případě internetového připojení
 
Zimní
- obsahuje upravované běžkařské trasy, sjezdovky, vleky, zimní tyčové značení
- lze stáhnout do aplikace ve formě offline mapové podkladu, fungujícího i bez připojení k internetu
 
Základní
- Klasický kreslený mapový podklad se nejvíce podobá mapám použitým v autoatlasech
- lze stáhnout do aplikace ve formě offline mapové podkladu, fungujícího i bez připojení k internetu
 
Dopravní
- Dopravní mapa je určená zejména pro motoristy, obsahuje inforace o aktuální dopravní situaci, uzavírky, nehody, práce na silnici
- aktuální informace o dopravní situaci vyžadují připojení k internetu

 

POI

V mapách jsou zaneseny jak prvky ze základní a turistické mapy včetně cyklistických tras, tak také ikonky institucí, podniků a dalších zájmových bodů. Většina ikonek je aktivních a při jejich zvolení se zobrazí ve spodní části mapy popisek a při ťuknutí na něj pak podrobnosti o daném bodě či kontaktní informace a otevírací doby u provozoven a podniků.


Pohyb na mapě je řešen přidržením prstu a tažením. Přiblížení či oddálení mapy docílíte stažením či roztažením dvou prstů na displeji k sobě a od sebe, případně dvojitým ťuknutím na displeji, podržením prstu a tažením nahoru či dolů (což se hodí, pokud pracujete s telefonem v jedné ruce).

Stejnou službu vykoná i použití táhla, zobrazeného na pravé straně mapy. To stačí prstem uchopit a pohybovat s ním nahoru a dolů.

Vyhledávání na mapě se liší v případě vyhledávání s připojením na internet a bez připojení na offline mapě:

  • Online hledání – dotazy se posílají a vyhodnocují na serveru, díky tomu aplikace dokáže opravovat překlepy, rozumí aliasům (např. Brno – Krno) či dokáže vyhledat podniky a provozovny podniků i v okolí tak, jako na webové službě Mapy.cz. Hledací databáze je aktuální,
  • Offline hledání – offline hledací databáze je omezená na nejběžnější dotazy a údaje. Aplikace bez připojení k internetu dokáže vyhledat adresy a zájmové body (POI). Firmy a provozovny však jen ty, které jsou přímo zaneseny v mapě a mají svoji ikonku, tedy např. ubytování a bankomaty, ale nejbližší květinářství již nikoliv.
    Aktuálnost offline hledací databáze se může pohybovat v rámci týdnů až cca čtvrt roku.

 

Panorama a 3D pohled

V detailu každého bodu, který si v mapě rozkliknete, jsou dostupná pod hlavní fotografií také dvě tlačítka. Samozřejmě záleží na tom, zda ke konkrétnímu místu jsou dostupné fotografie pro Panorama či vygenerovaná data pro 3D pohled.

Kliknutím na tlačítko PANORAMA se přenesete do tzv širokoúhlého pohledu z ulice a můžete si zkontrolovat konkrétní pozici či cestu k danému cíli tak, jako byste stáli na místě. Podrobnosti k funkci Panorama naleznete zde v nápovědě.
Vpravém dolním rohu se pak ukazuje datum snímkování. Přes tlačítko Nejnovější, je možné se pak na daném místě podívat, zda není dostupná Panorama i z jiných let.

Pod volbou 3D POHLED je možné si zobrazit lokaci tzv. z ptačího pohledu a libovolně otáčet 3D modely měst a lokací do stran nebo si vše zobrazit z větší či menší výšky. Také podrobnosti k funkci 3D pohled naleznete zde v nápovědě.


 
Mapy.cz pro Android: Funkce Panorama a 3D pohled jsou dostupné pouze pro zařízení s operačním systémem Android 5 a vyšší. U zařízení s nižší verzí systému se tlačítka v detailu bodu nezobrazují.


Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás