Panorama

Snímky Panoramy, poskytující širokoúhlý pohled z ulice, jsou pořizovány pozemním snímkováním z kamery umístěné na jedoucím automobilu, a doplňují tak na Mapy.cz letecké snímky.


Kamery na automobilu směřují v pravidelných rozestupech do všech směrů a složením všech záběrů vznikne výsledný panoramatický snímek zabírající celou viditelnou scénu. Odtud název Panorama. Můžete se tak podívat, jak vypadá okolí konkrétního místa.
 

Práce s Panoramou

Kliknutím na tlačítko Panorama v horní části mapy se na klasickém podkladu zobrazí území s dostupnými panoramatickými snímky.
Toto tlačítko je dostupné pouze nad územím České republiky. Pokud jsou mapy nad územím zahraničního státu, tak tlačítko zmizí.
Tlačítko Panorama

V případě, že je na konkrétní pozici či bodu panoramatický snímek dostupný, zobrazí se v v pravém bočním panelu pod hlavní fotografií tlačítko Panorama.

Po kliknutí na tlačítko se otevře režim Panorama a vlevo od něj zůstane zobrazena mapa, ve které je znázorněn směr aktuálního pohledu.

Pohybovat se mezi snímky je možné šipkami na klávesnici, případně klikáním na směrová tlačítka ve spodní části obrazovky. Měnit směr pohledu je možné také kliknutím tlačítky myši a jejím pohybováním nahoru, dolů a do stran. Přibližovat pohled lze otáčením kolečka myši.

Fotografie jsou snímány každých pět metrů a po těchto "skocích" se lze pohybovat na mapě. Při jejím přiblížení např. v Leteckém podkladu se namísto červené linky, značící dostupnost panoramatických snímků, zobrazí červené puntíky, kdy každý značí místo pořízení snímku.

 

Zobrazení starších snímků pro danou polohu - tzv. Timeline

Funkcionalita umožňuje nahlížet do minulosti na panoramatické snímky v okolí vybraného místa pořízené v rámci všech předchozích snímkování.
Ve výchozím nastavení je vždy zobrazena nejnovější panorama pro dané místo.

Starší snímek si můžete vybrat z rozbalovacího seznamu. Ten zobrazuje roky pořízení snímků dostupných na daném místě / v jeho bezprostředním okolí. Obsah timeline (tj. nabídka roků) se tedy dynamicky přizpůsobuje aktuální poloze.Manuálně vybraný (tzv. preferovaný) rok při následném prohlížení Panoramy ctíme (jak při pohybu pomocí šipek, tak při výběru polohy v mapě), tj. vydáváme i nadále data z preferovaného roku. Pokud data pro preferovaný rok nejsou dostupná, pak vydáváme snímek časově nejbližší novější, popřípadě časově nejbližší starší. Preferovaný rok je v takovém případě zobrazen v závorce za rokem, který vydáváme. Současně se zobrazuje i hláška "Pro vámi zvolený rok Panoramu nemáme. Zobrazujeme snímek z roku []."Při sdílení panoramy pomocí odkazu/v iframe jsou na výběr následující možnosti:
  • ponechat výchozí volbu "nejnovější" - pak dojde při sdílení vždy k zobrazení nejnovější panoramy pro dané místo
  • zvolit konkrétní rok - při sdílení se vždy zachová konkrétní snímek z preferovaného roku 
 

Statická panorama

V atraktivních lokalitách pak naleznete rovněž jednotlivá místa snímaná statickou kamerou.

Na daných místech se zobrazí červené puntíky, kdy každý značí místo pořízení snímku. Mezi nimi je možné se posouvat dvojitými šipkami.
 
Mapy.cz pro Android: Funkce Panorama a 3D pohled jsou dostupné pouze pro zařízení s operačním systémem Android 5 a vyšší. U zařízení s nižší verzí systému se tlačítka v detailu bodu nezobrazují.

 

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás