Známe překážky (FAQ) Android Auto a CarPlay

Aplikace Mapy.cz pro Android od verze 9.0.0. podporuje Android Auto.

Aplikace Mapy.cz pro iOs od verze 5.0.0 podporuje Carplay

Zde přinášíme přehled známých překážek a omezení.

Aplikace Mapy.cz se nenabízí na rádiu podporující Android Auto?

Na zařízení je nainstalována správná verze aplikace, přesto se v Android Auto Mapy.cz nenačtou.

Řešení: Je třeba provést restart aplikace Android Auto na vašem zařízení. Jděte prosím do Nastavení telefonu - Aplikace - Android Auto. Nejdříve vynuťte ukončení aplikace. Následně vymažte data aplikace. Mělo by dojít k nové inicializaci aplikace Android Auto a načtení apllikace Mapy.cz i dalších.Jak do Android Auto či CarPlay načíst trasu s průjezdnímy body? 

Android Auto i CarPlay omezuje plánování trasy pouze na cíl bez průjezdních bodů. Nepodporuje ani zobrazení zástupců oblíbených tras z Moje mapy.

Řešení: Trasu si naplánujte na telefonu, můžete si ji uložit či otevřít z Moje mapy. Následně na mobilu pusťte navigaci na dané trase. Pak teprve připojte aplikaci s Android Auto či CarPlay. Do rádia se vám načte vaše již připravená navigace na trase s průjezdními body. Propojit je možné také ve chvíli, kdy je trasa ještě v plánovači.


 

Jak se dostat k nastavení navigace v Android Auto a CarPlay? 

Potřebuji změnit hlas navigaci, změnit pohled na 2D, apod.

Řešení: Aplikace zatím neobsahuje nastavení navigace přímo v Android Auto či CarPlay. Ale všechna nastavení se přebírají z aplikace Mapy.cz v telefonu. Stačí tedy nastavit na telefonu a následně připojit Android Auto či CarPlay.
Android Auto umí potlačit denní a noční režim řízený autem. Nastavení je přímo na Android Auto - přepnutí mapových vrstev - Nastavení v pravém horním rohu. Podporváno od verze 9.45.0


 

Jak měnit hlasitost navigace v Android Auto a CarPlay? 

Potřebuji změnit hlasitost navigace v autě.

Řešení: Hlasitost navigace v Android Auto či CarPlay se neřídí hlasitostí nastavenou v telefonu, ale přímo systémovým nastavením v rámci infotainmentu auta. Každé auto má toto nastavení individuální. Povětšinou ho najdete v rámci nastavení zvuků, případně v rámci nastavení Android auto či CarPlay v daném infotainmentu.

Změnu hlasitosti je také někdy možné provést ve chvíli, kdy navigace říká navigační pokyn.
 Technická omezení Android Auto

Aplikace nenabízí některé možnosti, jako aplikace od Googlu - Google maps či Waze.

Řešení: Google API nedovoluje pro navigační aplikace třetích stran stejné možnosti, jako mají aplikace od Googlu.

Níže jsou popsaná omezení:

  1.  Omezená sada šablon - není možné nijak upravovat UI aplikace, vše je jasně dané, jak bude vypadat.
  2.  Práce s mapovým podkladem (posun, gesta, zoomování) - práce se mapou není v API dovolena - posun mapy je podporován od verze aplikace 9.20.0
  3.  Omezení počtu zobrazovaných položek - ve všech seznamech je možné využít max. 6 položek - více položek je podporováno od verze aplikace 9.20.0
  4. Tmavý režim mapy v navigaci je vázán na rozsvícení světel v autě - Android Auto umí potlačit denní a noční režim řízený autem. Nastavení je přímo na Android Auto - přepnutí mapových vrstev - Nastavení v pravém horním rohu. Podporváno od verze 9.45.0

 

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás