Místa a trasy v aplikaci Mapy.cz

Místa a trasy v Moje mapy funguje podobně jako ve webovém rozhraní Mapy.cz. Lze si s jejich pomocí zobrazit, ukládat a synchronizovat si mezi mobilní aplikací a webovými Mapy.cz vlastní uložené body a pozice a naplánované trasy. Pro používání Místa a trasy musíte být přihlášení svým Seznam účtem.
 
 • Do Místa a trasy se přepnete ťuknutím vlevo dole na tlačítko se třemi čárkami a následně v horní části zvolte Místa a trasy.
 
 

Zobrazení a správa v Místa a trasy

 • Po přepnutí do Místa a trasy se zobrazí složky, případně jednotlivé uložené záznamy, které se načetly z Moje mapy na webu Mapy.cz.
   
 • V horní části jsou tlačítka pro zavření okna Moje mapy (  ) a vynucenou synchronizaci (  ).
   
 • Níže jsou dvě tlačítka, fungující jako rychlý přístup ke dvěma adresám, které si nastavíte - domov a práci.
   
 • A ještě o něco níže je tlačítko pro vytvoření nové složky.

  Do složek si můžete zařazovat více jednotlivých aktivit, bodů a naplánovaných tras a mít tak vše z celého výletu přehledně v jedné složce.
 
 • Hned vedle se nachází tlačítko pro import GPX.

  Při této volbě se vám zobrazí složka souborů ve vašem telefonu. Zde vyberete GPX, které chcete importovat a trasa se vám zobrazí v aplikaci.
   
 • Pod složkami jsou pak další jednotlivé nezařazené uložené trasy, vlastní body a měření.
 • Obsah složky nad mapou zibrazíte pomocí tlačítka "Mapa" 

 
Proč některé složky a položky nemají žádný obrázek?

Pro uložené trasy a vlastní body se pro obrázek volí první bod na trase nebo obrázek bodu. Pokud žádné obrázky tyto body v Mapy.cz nastavené nemají, nezobrazí se ani žádný obrázek.

Pro obrázek složky se použije obrázek prvního bodu na trase či vlastního bodu, které jsou ve složce na první pozici. A znovu - žádné obrázky tyto body v Mapy.cz nastavené nemají, nezobrazí se ani žádný obrázek pro složku.
 

Možnosti práce se složkou

V dolní pravé části každé složky se nachází tlačítko se třemi tečkami. Pod ním se skrývají další možnosti:
 
 • Sdílet - otevře systémovou nabídku možností nasdílení odkazu na složku na webu Mapy.cz 
   
 • Upravit - umožní změnu názvu složky
   
 • Duplikovat - vytvoří kopii složky včetně jejího obsahu, můžete si změnit název duplikované složky
   
 • Smazat - odstraní složku včetně celého jejího obsahu, smazaný obsah už není možné obnovit
 

Možnosti práce s uloženými položkami

V pravé části každé uložené položky se také nachází tlačítko se třemi tečkami. I pod ním se skrývají další možnosti:
 
 • Sdílet - otevře systémovou nabídku možností nasdílení odkazu na web Mapy.cz
   
 • Naplánovat trasu - spustí Plánovač tras, ve kterém je bod nastaven jako Cíl
   
 • Duplikovat - vytvoří kopii položky včetně nastavených poznámek, můžete pak mít stejnou položku ve více složkách
   
 • Upravit - umožní změnit název položky a změnit zařazení do některé z dostupných složek
   
 • Hromadné úpravy - zobrazí se seznam všech položek, ťuknutím jich lze označit více a např. všechny najendou přesunout do složky nebo smazat
   
 • Smazat - nenávratně odstraní položku z Moje mapy
 

Úpravy uložené naplánované trasy

Již dříve uložené vlastní naplánované trasy můžete kdykoliv upravovat, odebírat a přidávat nové průjezdní body, volit jiné způsoby dopravy apod.
 
 • Při jakékoliv provedené změně v rámci již naplánované a upravované trasy se namísto zelené volby Uložit zobrazí červená volba Uložit změny.
 
 • Následně se zobrazí volba, zda chcete:
   
  • Uložit změny - provedené změny se uloží do stávající naplánované trasy a původní naplánovanou trasu nahradí
    
  • Uložit novou - provedené změny se uloží jako zcela nová trasa a původní naplánovaná trasa nebude nijak ovlivněnaV případě volby Uložit novou se zobrazí znovu klasická nabídka volby názvu ukládané trasy a jejího umístění do zvolené složky.


Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás