Stopař a Aktivity

Aplikace Mapy.cz dokáže zaznamenávat trasu vaší prováděné aktivity - pěší tůry, výletu na kole nebo cesty autem apod.. Tato funkce se v aplikaci nazývá Stopař.

Záznam trasy, informace o rychlosti, vzdálenosti a převýšení probíhá během vašeho pohybu - aplikace dokáže sama rozpoznat, jakou aktivitu provádíte. V cíli záznam ukončíte a uložíte do Aktivit v Moje mapy. Odtud si jej kdykoliv později zobrazíte v aplikaci nebo na webu Mapy.cz.
 

Záznam trasy

 • V hlavním menu zvolte možnost „Spustit stopaře“.
 
 • Po kliknutí se zobrazí zelená obrazovka s potvrzením spuštění Stopaře.
 
 • Ve spodní části je možné si zvolit, zda má Stopař automaticky detekovat pohyb a v případě, že se mobilní zařízení nepohybuje, záznam automaticky pozastavit a vyčkat na další pohyb (autopauza).
  
 • Po spuštění se v horní části zobrazí pruh s informacemi o zaznamenávané trase, ušlé vzdálenosti a času. 
 • Pokud to podporuje používaný systém mobilního zařízení, zobrazují se informace o probíhajícím záznamu i na zamykací obrazovce.
 • Záznam se v aplikaci zobrazuje průběžně, stále tak vidíte svoji zaznamenanou stopu.
 
 
 • Lištu s probíhajícím záznamem v aplikaci lze prstem stáhnout a zobrazit si podrobnější dosavadní zaznamenané informace.
 • V horní liště s informacemi o záznamu můžete kdykoliv kliknout na tlačítko Pauza a probíhající záznam pozastavit.
 • V případě aktivní funkce automatického pozastavení se záznam sám pozdrží, jakmile aplikace přestane zaznamenávat pohyb
  Opětovným stisknutím tlačítka nebo pokračováním v pohybu bude záznam dále pokračovat.
  
 
 • Ťuknutím na tlačítko ZAHODIT se záznam trasy přeruší, ukončí a zapomene. Žádný záznam nebude uložen a nelze jej zpětně již nijak vyvolat.
 • Ťuknutím na UKONČIT A ULOŽIT se záznam zastaví a zobrazí se obrazovka pro jeho uložení.
 • V horní části se automaticky určí zaznamenávaná aktivita, kterou si ale můžete ťuknutím změnit.
 • Upravit můžete i název ukládaného záznamu a k němu si připsat libovolnou poznámku.
 • Vpravo nahoře zvolte DÁLE.
 • V dalším kroku si zvolte, do které složky v Moje mapy se má záznam uložit a vpravo nahoře ťukněte na ULOŽIT.
 
 

Zobrazení a práce s uloženou aktivitou

 • Pro zobrazení uložených aktivit si v hlavním menu aplikace zvolte položku Aktivity.
 • V seznamu uložených aktivit na požadovanou ťukněte.
 
 
 • Otevře se záznam Stopaře. Uchopte prstem spodní lištu a vysuňte ji nahoru.
 • Zobrazí se informace o uložené aktivitě a záznamu.
 

V seznamu Aktivit i detailu otevřené aktivity ťukněte na tlačítko se třemi tečkami. Nachází se pod ním možnosti:
 
 • Sdílet - Otevře systémovou nabídku možností sdílení odkazu na web Mapy.cz.
 • Přidat do složky - Umožní záznam přiřadit k některé z dostupných složek v Moje Mapy. Záznam ale stále zůstane v Aktivitách a zároveň bude vidět i ve zvolené složce.
 • Upravit - Umožní upravit typ aktivity, její název, poznámku i změnit dojem z výletu.
 • Smazat - Nenávratně odstraní položku z Aktivit a Moje mapy
 


Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás