Pozice a sdílení polohy v aplikaci Mapy.cz

Práce s polohou v aplikaci Mapy.cz je jednoduchá a řídí se nastavením vašeho mobilního zařízení. Pokud tedy máte v telefonu aktivní pouze telefonní signál či mobilní datové připojení, je zobrazená poloha pouze přibližná. Zvýšení přesnosti docílíte povolením zjišťování polohy za pomocí GPS signálu.

 

Zaměření a sledování pozice

Při spuštění aplikace se vám může zobrazit dotaz na povolení některých funkcí zařízení, které napomohou úspěšné detekci polohy.

< Ukázka ze systému Android. Dotaz se může lišit dle použitého mobilního operačního systému a jeho verze.


 
 

Při prvotním pokusu o zaměření polohy nemusí být zjištění přesné. V takovém případě se zobrazí modrá tečka s označenou oblastí přibližné detekované polohy.


Po chvíli by se měla oblast zmenšovat až do konečného nejpřesnějšího zaměření a zobrazení pouze modré tečky určující pozici.

Pokud je pooha šedá, jedná se o zastaralou polohu.

Pokud by se tak nestalo, je možné, že je v telefonu či tabletu pro detekci polohy nastavena nižší přesnost zaměření.
Zde naleznete postup pro ověření tohoto nastavení.

 
  • Přejděte v zařízení do Nastavení systému.
  • Zde v menu vyhledejte a otevřete položku Poloha. (umístění se bude lišít dle použité verze systému a zařízení)
  • Otevřete možnost Režim určování polohy a zde zvolte Vysoká přesnost.


Nyní by se již poloha měla v mapě po chvíli zaměřit přesněji.


Tuto ikonku naleznete po stranách mapy vždy, když se v mapě posunete mimo svoji pozici.
Ikona znázorňuje, jakým směrem v prohlížené mapě se nacházíte.
Ťuknutím na ikonu se mapa přesune na vaši zaměřenou pozici, která se zobrazí uprostřed mapy.

Zaměření vlastní pozice docílíte i ťuknutím na tuto ikonku.
Naleznete ji vždy v levé dolní části mapy.
Po ťuknutí se vždy vystředí na mapě vaše pozice.

Jakmile je pozice zaměřena a vystředěna v mapě, ikonka se změní na takovýto zaměřovací kříž.

Opakovaným ťuknutím na tuto ikonu docílíte spuštění funkce kompasu...

...která se projeví ihned tím, že se zaměřovací kříž bude otáčet ve směru pohledu a pohybovat se bude i celá mapa. Můžete tak sledovat vlastní pohyb.
Novým ťuknutím na tuto ikonku se funkce kompasu zruší a ve směru pohybu a pohledu se bude znovu pouze otáček ikonka se šipečkou.


 

Sdílení aktuální pozice či souřadnic

Podržením prstu na jakékoliv pozici (modrý bod - moje poloha) na mapě se ve spodní části obrazovky zobrazí informace s GPS souřadnicí bodu.

Pod ní se zobrazují ikonky odkazující přímo do plánovače trasy (automobil, kolo, chodec apod.) a další možnosti práce s bodem.

 

Ťuknutín na informaci o pozici se otevřou podrobnosti k bodu. Zde mj. naleznete:
  • Tlačítko pro sdílení pozice a další práci s bodem
  • GPS souřadnice bodu
  •  

Ťuknutím na tlačítko Sdílet se zobrazí seznam dostupných aplikací v mobilním zařízení, pomocí kterých lze polohu sdílet. Poloha se sdílí co by text obsahující zkrácený odkaz na webové rozhraní www.mapy.cz.

 


 
 

 

Tip: Svojí aktuální polohu je také možnost sdílet dlouhým podržením na ikoně aplikace Mapy.cz - Sdílet polohu. Vytvoří krátky url link na místo, kde se právě nacházíte dle GPS.
 
Na jednotlivé zápisy GPS souřadnic můžete ťuknout. Tím se zápis zkopíruje v textové podobě a text lze vložit do jakékoliv jiné aplikace.

Co je zde?

Podržením prstu na jakémkoliv místě zjistíte podrobnosti.

Funkce je závislá na aktuální míře přiblížení mapy (zoom), takže při zobrazení, kdy vidíte například jednotlivé státy, funkce vrací názvy států, popřípadě krajů. Naopak, když je míra přiblížení vysoká, funkce vrací jednotlivé adresy, ulice případně souřadnice daného místa.

Měněním míry přiblížení lze tedy regulovat typy výsledků. Co konkrétně funkce vrací za výsledky by přibližně mělo odpovídat tomu, co je v dané míře přiblížení zobrazeno na mapových podkladech.

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás