Slovníček

Cookie Lemmatizace Screenshot generátor
CSS Linkbaiting SEO
Doménové jméno Linkbuilding SERP
Drobečková navigace Long Tail Session ID
Fulltext Meta tagy Seznambot
Fulltextové vyhledávání Mod_rewrite Top level doména
Generátor náhledů Přirozené výsledky URL
HTML PHP URL parametry
JavaScript Rámy Webserver
Kódování Robot Znaková sada

Malé množství dat, které se při návštěvě webu uloží v internetovém prohlížeči návštěvníka. Při každé další návštěvě téhož webu pak prohlížeč tato uložená data posílá zpět webu. Často se používá pro uložení informací o uživateli a jeho nastaveních na webu (např. nastavení jazyka nebo polohy), takže je uživatel nemusí zadávat při každé návštěvě. Každá cookie má svůj název, hodnotu, informaci o vypršení a rozsah platnosti. Uživatel je může smazat, či zakázat v prohlížeči jejich ukládání.

CSS (kaskádové styly)

Zkratka pro Cascading Style Sheets. Jedná se o jazyk pro definování vzhledu a chování prvků webové stránky (tzv. styl). Zápis stylu lze umístit jak do samotné webové stránky, tak do odděleného souboru, který může určovat vzhled celého webu.

Doménové jméno

Řetězec znaků, který identifikuje administrativní jednotku - službu, server, síť nebo jiný zdroj připojený k Internetu (např. www.lupa.cz, twitter.com).

Drobečková navigace

Drobečková navigace je skupina odkazů, ve které je zpravidla znázorněna pozice aktuální stránky v hierarchii webu. Může ukazovat i cestu, kterou se uživatel na stránky dostal, nebo nést informace o produktu (cena, kategorie aj.)

Fulltext

Zaužívané označení vyhledávače, který nabízí fulltextové vyhledávání, např. vyhledávání Seznamu. Tento termín může někdy označovat také databázi zpracovaných dokumentů pro vyhledávání.

Fulltextové vyhledávání

Způsob vyhledávání v dokumentech, kdy se prochází a s dotazem porovnávají úplné texty dokumentů. Liší se od katalogového vyhledávání, kde se vyhledává jen v krátkých zápisech popisujících dokumenty.

Pozn.: V angličtině se fulltext píše odděleně nebo se středníkem: např. full text search nebo full-text search.

Generátor náhledů

Systém pro generování náhledů stránek, které se zobrazují ve výsledcích vyhledávání na Seznamu.

HTML

Zkratka pro HyperText Markup Language. Jedná se o značkovací jazyk pro zápis webových stránek. Základním principem je, že text, který má být viditelný na stránce, je možné označit tzv. HTML značkami (neboli HTML tagy), které určují jeho význam a formátování.

JavaScript

Jazyk, pomocí kterého lze naprogramovat pokročilé funkce webové stránky, na které HTML a CSS nestačí, např. interaktivní animace a hry, webové aplikace apod. Typicky jsou akce naprogramované v jazyku JavaScript vykonávané prohlížečem na počítači uživatele, na rozdíl od akcí jazyka PHP, které se vykonávají na serveru, kde je uložen web.

Kódování (encoding)

Způsob, jakým počítač zapisuje znaky textu pomocí bajtů tak, aby bylo možné výslednou posloupnost bajtů zase převést zpět na text. Existuje velké množství kódování. Příkladem kódování, kde každý znak je kódován pomocí jednoho bajtu, je např. WINDOWS-1250. Naproti tomu kódování UTF-8 používá 1 až 4 bajty na znak podle toho, z které podmnožiny znakové sady Unicode znak je.

Lemmatizace

Převod slov textu na jejich základní tvary (první pády, infinitivy) – lemmata.

Linkbaiting

Získávání zpětných odkazů na základě kvalitního obsahu, který uživatele zaujme tak, že na něj budou odkazovat, protože je: užitečný, aktuální, odborný, vtipný, kontroverzní atp.

Linkbuilding

Komplexní strategie a volba metod pro budování zpětných odkazů.

Long Tail

Dotazy, které nejsou často vyhledávané, ale je jich velké množství. Na konkrétní web přes ně může z vyhledávače přicházet mnohem více návštěvníků než přes dotazy nejhledanější.

Meta tagy

HTML značky <meta>. Meta tagy se umisťují do párového tagu <head></head> v HTML souboru a nesou různé informace popisující dokument, např. jméno autora, stručný popis stránky (meta description), ale i přepis HTTP stavu (meta refresh) nebo indikaci indexovatelnosti pro vyhledávače (meta robots) atd.

Mod_rewrite

Je to modul webserveru Apache, který na základě URL adresy určuje, jak naložit s požadavkem návštěvníka webu. Na základě nastavení webu v konfiguračním souboru Apache nebo v souboru .htaccess v adresáři, na který URL míři, modul mod_rewrite řídí přesměrování, určuje HTTP stav a podobně.

Přirozené výsledky

Výsledky vyhledávání, které jsou řazené pouze podle relevance k dotazu a nejsou v pozicích nijak zvýhodňovány. Pro další informace o rozmístění výsledků na stránce viz rozložení výsledků. Mezi přirozené výsledky nepatří výsledky Skliku ani upoutávky.

PHP

Jeden z populárních programovacích jazyků pro tvorbu webových stránek. Pokud člověk požádá o stránku vytvořenu v PHP (typicky URL adresa končí na .php), na serveru webu se spustí program, který vytvoří odpovídající HTML stránku předtím, než je člověku zaslána.

Rámy

Technologie umožňující rozdělit okno prohlížeče na dvě a více obdélníkových oblastí a do každé z nich načíst jiný HTML soubor. Pracuje se s nimi těžko a používají se jen zřídka.

Robot

V kontextu Internetu se pojmem robot míní počítačový program, který sám prochází a „čte“ webové stránky. Příkladem robota je SeznamBot.

Screenshot generátor

Viz generátor náhledů.

SEO

Zkratka pro Search Engine Optimization. Je to oblast zabývající se technikami pro zvyšování technické a obsahové kvality webu a zvýšení návštěvnosti webu získané z vyhledávačů. SEO se zabývá především vylepšováním on-page a off-page faktorů.

SERP

Zkratka pro Search Engine Results Page. Je to stránka výsledků zobrazená vyhledávačem. Na této stránce se nacházejí stránky odpovídající vyhledávanému výrazu seřazené podle relevance. Každý výsledek se skládá z titulku, krátkého popisu a odkazu na stránku.

Session ID

Identifikátor návštěvníka webu, který může být buď součástí URL, nebo se může ukládat do cookies. Je automaticky generován skriptem na straně serveru.

SeznamBot

Robot vyhledávače Seznamu (viz SeznamBot).

Top-level doména (TLD)

Doména nejvyššího řádu, např. cz, com, org. V úplném názvu domény se jedná o poslední část za tečkou. Určuje skupinu doménových jmen, např. všechna doménová jména s koncovkou cz. Množina domén nejvyššího řádu byla stanovena a je zpravována internetovou standardizační organizací IANA.

URL

Uniform Resource Locator je úplná adresa zdroje na Internetu. V užším smyslu jde o adresu dokumentu na Webu. Obvykle pak obsahuje informaci o protokolu (http nebo https), doméně a cestu k dokumentu v rámci domény. Podrobnější informace o skladbě URL viz Struktura URL.

URL parametry (také query parametry)

Jsou to slova v URL, která se používají pro komunikování proměnných údajů, které určují obsah stránky (např. vyhledávaný dotaz na stránce vyhledávače, nebo nastavení filtru pro výpis zboží na webové stránce e-shopu). Parametry v URL se uvozují znakem ? a za ním následují: název parametru, znak = (volitelný) a hodnota předaná parametru (volitelná). Výrazy s parametry se oddělují znakem &. Například adresa https://search.seznam.cz/?q=kocarek&from=10 obsahuje dva parametry: parametr q, který posílá hodnotu 'kocarek' a parametr from, který posílá hodnotu '10'.

Webserver

Počítač nebo počítačový program, který vyřizuje požadavky od uživatelů a zabezpečuje tak fungování webu.

Znaková sada (charset)

Jazykově ucelená a pojmenovaná posloupnost znaků, kterou lze použít pro zápis a čtení textu v počítači. Např. Unicode je široce používaná znaková sada, která pokrývá většinu známých znaků ve všech známých jazycích. Liší se od kódování; jednu znakovou sadu lze používat pomocí různých kódování. Např. sadu Unicode lze používat pomocí kódování UTF-32, UTF-16 a (nejčastěji) UTF-8. Kódování zpravidla určuje, která znaková sada byla použita.

POZOR

Z historických důvodů se slovo charset často používá ve významu "kódování a jemu odpovídající znaková sada". Např. v HTTP hlavičce Content-type: text/html; charset: utf-8 slovo charset sděluje prohlížeči kódování textu (UTF-8) a odpovídající znakovou sadu (Unicode).

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás