Optimalizace webu

Pokud chcete optimalizovat web, který již nějakou dobu funguje, věnujte pozornost jak on-page, tak off-page faktorům, vyvarujte se vytváření webspamu a používání zakázaných či nevhodných optimalizačních technik. K optimalizaci Vašeho webu můžete použít také Webmaster tools, nápovědu pro jejich používání naleznete zde.

On-page faktory jsou ty, které jsou částí obsahu nebo  vlastností stránky. Autor stránky může tyto faktory přímo ovlivnit. Mezi on-page faktory patří:

Off-page faktory jsou vnější vlivy působící na danou stránku. Autor stránky na ně nemá přímý vliv. Mezi off-page faktory patří zejména zpětné odkazy.

TIP

Optimalizace by měla být zaměřena především na uživatele a na to, aby pro ně byl obsah přínosný.

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás