Struktura URL

Adresa URL (Uniform Resource Locator) je důležitým identifikátorem stránky. Platí, že by měla být co nejjednodušší a nejsrozumitelnější. Ve víceslovných URL používejte jako oddělovač spojovník (-) nebo tečku (.). Pokud názvy domén, adresářů a stránek vzniknou spojením více slov bez oddělovače, vyhledávače nemusí z výsledné adresy poznat, o jaká slova původně šlo.

Snažte se v URL používat slova, která jsou relevantní k obsahu stránky a struktuře webu. Adresáře, které se do URL promítnou, mohou sloužit i k označení typu obsahu na stránce.

Pokuste se vyhnout URL s více parametry. Pokud je přeci jen použijete, tam, kde to je možné, se je pokuste přesměrovat na jednodušší variantu URL (pokud používáte Apache, použít můžete modul mod_rewrite). Používáte-li na webu nějaký druh session ID, ukládejte je do cookies, ne do URL.

Pokud je to možné, nevytvářejte více různých URL pro stránky se stejným obsahem (např. produkt ve více kategorích e-shopu). Pokud je přeci jen vytvoříte, pokuste se duplicitní URL přesměrovat na jednu hlavní, nebo použít atribut rel="canonical".

Příklad struktury URL

struktura URL

POZOR

Znak tečky lze použít pouze u názvů adresářů, u doménového jména slouží k oddělení domény dalšího řádu. Pokud možno nepoužívejte obecné označení typu strana1.html a opakování slov typu strana1-strana1.html.

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás