Čeho se při optimalizaci vyvarovat

Při optimalizaci webu doporučujeme vyvarovat se používání zakázaných a nevhodných optimalizačních technik, či dokonce vytváření webspamu. Některé z těchto technik jsou pro referenční a studijní účely uvedeny na těchto stránkách. Není bezpečné předpokládat, že neuvedení konkrétní techniky na této stránce znamená souhlas společnosti Seznam.cz, a. s. s jejím používáním.

Mezi webspam patří:

Mezi zakázané optimalizační techniky patří:

Mezi nevhodné optimalizační techniky patří:

POZOR

Webspam, zakázané a nevhodné optimalizační techniky jsou posuzovány a postihovány automaticky a korigovány administrátory podle jasně daných, ale neveřejných pravidel. Majitel stránek nemůže postih zrušit ani jinak přímo ovlivňovat.

POZOR

Postih stránky nezaniká automaticky ve chvíli, kdy je zakázaná technika ze stránek odstraněna, ale ještě nějakou dobu trvá. Doba trvání postihu je závislá na typu použité techniky a aktuálním stavu pravidelných procesů aktualizace databáze.

TIP

Pokud si nejste jisti technikou, kterou na svém webu používáte, doporučujeme vám ji ze stránek odstranit.

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás