Zakázané optimalizační techniky

Zakázané optimalizační techniky jsou posuzovány poloautomaticky a mají jasně daná pravidla, která nelze ovlivňovat. Patří mezi ně:

Cybersquatting

Cybersquatting je registrace či obchodování s doménovým jménem, které obsahuje registrovanou obchodní značku jiného subjektu. V rozšířeném pojetí se jedná o jakýkoliv projev vydávání se za jiný subjekt s úmyslem na něm parazitovat.

Za cybersquatting považujeme i využití favicony jiného subjektu pro svůj web, a to i v lehce pozměněné podobě.

Doménová farma

Vytváření velkého množství domén 2. řádu a subdomén (často jde o automatické generování), na kterých jsou provozovány obsahové farmy.

Keyword stuffing

Výsledkem uplatňování keyword stuffingu je přeoptimalizovaný text, který obsahuje nepřirozeně vysoký počet vybraného klíčového slova nebo fráze. Kvůli nadbytečnosti slov může být text gramaticky nesprávný, někdy až nesmyslný.

Cloaking

Cloaking je vydávání jiného obsahu robotovi vyhledávače než lidem pro stejnou adresu URL. Uživatel pak na stránkách vidí jiný obsah, než jaký vidí robot. Může se jednat o kompletní záměnu obsahu stránky, nebo skrývání částí textu pomocí CSS nebo obrázků, s nimiž vůbec nesouvisí.

Na stránce by se měl vyskytovat přiměřený počet odkazů. Umisťování předplacených odkazových lišt a jiných výměnných odkazových systémů do HTML kódu stránky je bráno jako snaha o manipulaci s přirozeným rozdělením ranku. Takovéto odkazy doporučujeme na webové stránky vůbec neumisťovat. Pokud je na stránkách máte, odstraňte je, nebo jim nastavte atribut rel=“nofollow“.

Za nepřirozené odkazy se označují také odkazy, které vedou jinam, než stránka naznačuje nebo je uvedeno v atributu "href", a tím klamou uživatele. Nejčastěji jsou tvořeny pomocí JavaScriptu.

Mezi nepřirozené odkazy řadíme také odkazy získané nevhodnou výměnou. Za nevhodnou výměnu odkazů považujeme takovou výměnu, kdy je prostředníkem pro poskytování odkazů nějaký automatický systém, s jehož pomocí jsou odkazy distribuovány na velké množství na sobě jinak nezávislých stránek. Pokud se na vašich stránkách takový systém vyskytuje, doporučujeme vám:

V opačném případě se vystavujete nebezpečí postihu.

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás