Nevhodné optimalizační techniky

Jsou to techniky, které nejsou podvodné, ale přesto snižují relevanci stránek. Patří mezi ně:

Duplicitní weby

Za duplicitní weby považujeme dvě a více domén (subdomén) se shodným či velmi podobným obsahem. Pokud jsou tyto podobnosti automaticky nebo poloautomaticky rozpoznány, bude vybrána pouze jedna doména jako hlavní a ostatní budou penalizovány.

TIP

Může se stát, že jako hlavní doména bude vybrána právě ta, kterou považujete za sekundární. Proto se vytváření duplicitních webů raději vyhněte. Pokud nemáte jinou možnost, než duplicitní web vytvořit, využijte přesměrování a přesměrujte každou stránku na odpovídající stránku na hlavní doméně.

Výsledky vyhledávání na stránkách

Doporučujeme pro všechny stránky s generovaným obsahem (např. výsledky vlastního či převzatého vyhledávání) zakázat stahování v souboru robots.txt.

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás