Plánování tras autem, na kole, na lyžích, na vodě a pěšky EN

Plánovač tras naleznete v pravém panelu pod tlačítkem "Plánování". Umožňuje plánovat cesty mezi dvěma a více místy zadanými jejich jménem, GPS souřadnicemi a nebo přímo kliknutím do mapy.

 

 

Plánovač trasy umí přímo v mapě vyhledávat a zobrazit trasy:
  • Autem
  • Veřejnou dopravou
  • Na kole
  • Pěšky
  • Na lyžích - sezónně
  • Na vodě - sezónně

Cesta je naplánována mezi nejbližšími známými místy na cestě pro každý ze zadaných bodů. 

V plánovači zadejte počáteční, cílový a případně i průjezdní bod hledané trasy (ručním vepsáním nebo kliknutím do mapy).

Může se stát, že jméno místa, které zadáte, odpovídá ve skutečnosti více různým místům se stejným jménem. V takovém případě vyberte z našeptávače pod textovým polem požadované místo.
Další nalezené
 

Vyhledaná trasa

Po vyhledání je trasa zobrazena černou přerušovanou linkou, start je označen zeleným a cíl červeným špendlíkem. Kliknutím na vyhledanou trasu a tažením je možné dodatečně přidat libovolné množství průjezdních bodů (oranžový špendlík). Kliknutím a tažením balónku je možné umístění startu, cíle nebo průjezdního bodu dle potřeby posouvat. Trasa je vždy ihned automaticky přepočítána.

Průjezdní body je možné libovolně přidávat na začátek, na konec, nebo kamkoliv doprostřed trasy kliknutím na tlačítko plus v detailu trasy v pravém panelu. Tažením bodu je možné měnit pořadí už zadaných bodů. Kliknutím na křížek vpravo od průjezdního bodu se místo odstraní.

TIP: Pro rychlé plánování držte na klávesnici "CRTL" a klikejte myší, kam chcete přidat bod na mapě.

V horní části pravého panelu je zobrazena celková délka naplánované trasy a přibližná doba trvání cesty. Mezi průjezdními body je uvedena vždy délka a doba trvání jednotlivých úseků naplánované trasy.

 

Typ dopravy

Při plánování trasy je možné zvolit typ dopravy - autem, hromadnou dopravou, na kole, pěšky nebo na lyžích. Kliknutím na šipku vpravo od typu dopravy se rozbalí menu, kde je možné trasu upřesnít zadáním dalších parametrů.

Plánovač trasy autemPlánování trasy autem

Při plánování trasy autem lze využít voleb pro nalezení nejrychlejší nebo nejkratší cesty a vyhnutí se placeným úsekům.

 

Plánovač trasy pěšky

Plánování trasy veřejnou dopravou

Podrobnější informace k plánování jsou dostupné v nápovědě Veřejná doprava.
 

 

Plánovač trasy na kolePlánování trasy na kole

Při plánování trasy na kole lze využít voleb pro větší či menší využití cyklotras nebo jízdy pouze po silnici s možností vyhnutí se silnicím I. třídy.

 

Plánovač trasy pěškyPlánování trasy pěšky

Při plánování trasy je možné zaškrtnout preferenci turistických tras.

 

 

Plánování trasy na lyžích

Plánování trasy po běžkařských trasách nemá žádné volitelné možnosti pro upřesnění trasy.

Plánování trasy na vodě

Plánování trasy po vybraných úsecích řek v České republice a na Slovensku nemá žádné volitelné možnosti pro upřesnění trasy.

 

Plánování trasy z nalezeného bodu

Trasu lze naplánovat také z detailu libovolného nalezeného či zobrazeného bodu na mapě. Stačí v detailu bodu kliknout na "Do plánování". Po kliknutí se zobrazí formulář vyhledávání, kde je zvolený bod přednastaven jako Start trasy.

 

Další funkce pro práci s naplánovanou trasou jako zobrazení výškového profilu, zobrazení itineráře, změna směru trasy, uložení do batůžku a export do souboru se nachází na stránce Nástroje pro práci s trasou.

Trasu je také možné uložit, tisknout nebo sdílet stejně jako mapu bez naplánované trasy Tisk, uložení a sdílení mapy.

 

 

Did you find this article helpful? No

Contact Us