Smluvní podmínky pro vkládání inzerce do databáze serveru Sreality.cz - platné od 15.9.2020

Podmínky pro realitní zprostředkovatele užívající službu Sreality.cz

Jako společnost Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685, se sídlem: Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ: 15000 provozujeme inzertní realitní portál s názvem Sreality.cz, který naleznete na adrese http://www.sreality.cz nebo si ho můžete stáhnout jako aplikaci do svého mobilního telefonu.

Jak naše služba Sreality.cz funguje? 
Na jednom přehledném a snadno dostupném místě se setkávají zájemci o koupi, nájem či jiné užívání nemovitostí, vlastníci těchto nemovitostí a Vy, kteří tuto nabídku a poptávku, jako profesionálové v oblasti realit, propojujete a zprostředkováváte.

Pro koho jsou tyto podmínky určeny?  
Tyto podmínky jsou určeny pro tzv. realitní zprostředkovatele, které nový zákon č. 39/2020 Sb. o realitním zprostředkování popisuje jako „podnikatele poskytující realitní zprostředkování“. Realitní zprostředkování stejný zákon popisuje jako „činnost, jejímž účelem je zprostředkovat uzavření realitní smlouvy“, přičemž do této Vámi každodenně prováděné činnosti spadá vše od vyhledávání zájemců o uzavření smlouvy, zajišťování inzerce nemovitostí, zprostředkování prohlídek nemovitostí až po zajištění úschovy finančních prostředků.
Realitnímu zprostředkovateli poskytneme přístup do účtu na službě, prostřednictvím něhož lze vkládat a editovat inzeráty týkající se nemovitostí, k nimž zajišťuje realitní zprostředkování.
Na naší službě vystupuje jako realitní zprostředkovatel samostatný realitní makléř nebo realitní kancelář.
Pokud jste realitní zprostředkovatel, který na základě smlouvy poskytuje realitní zprostředkování jménem jiného realitního zprostředkovatele, nebo tak sice činíte svým jménem, ale s nezaměnitelným užitím obchodního jména či obchodní značky jiného realitního zprostředkovatele, kontaktujte nás na info@sreality.cz a my Vám pomůžeme se správným nastavením služby. Typicky půjde o Franšízové realitní sítě (které sice užívají společné logo, ale jednotliví realitní zprostředkovatelé jsou vždy samostatné subjekty, které podnikají pod svými vlastními identifikačními čísly a tzv. masterfranšíza neodpovídá za podnikání svých členů) nebo o Pobočkové realitní sítě (které sice užívají společné logo, ale všichni její členové podnikají pod jedním identifikačním číslem a centrála za podnikání svých členů odpovídá).

Na jakých principech naše služba funguje?
1) Cena inzerce se odvíjí od celkového počtu inzerátů, které zobrazíte na službě, přičemž náš ceník naleznete na https://napoveda.seznam.cz/cz/sreality/pravidla-sreality/cenik-sluzeb/ .
 
2) Důvěra našich uživatelů a jejich plná informovanost je pro nás prioritou, proto má každý realitní zprostředkovatel na naší službě vždy jeden účet, a pod tímto účtem: (i) spravuje všechny své požadavky a údaje; a (ii) zveřejňuje pouze inzeráty nemovitostí, u nichž skutečně tento realitní zprostředkovatel sám provádí realitní zprostředkování. Abychom zájemcům o nemovitosti poskytli pravdivé a přesné informace o realitním zprostředkovateli dané nemovitosti, budou u jeho účtu na službě uvedeny jeho identifikační údaje z veřejných rejstříků, a dále také údaje, které získáme na základě písemného „Prohlášení o identifikačních údajích realitního zprostředkovatele“, o jehož vyplnění Vás požádají zaměstnanci naší společnosti. Prohlášení bude obsahovat mimo jiné
doplňkové informace o tom, jestli jste samostatný realitní makléř, realitní kancelář nebo zajišťujete realitní zprostředkování pro jinou konkrétní realitní kancelář, případně zdali spadáte pod konkrétní franšízovou či pobočkovou realitní síť.
 
3) Je zakázáno jakékoli sdílení účtů a přístupových údajů mezi různými realitními zprostředkovateli či sdílené užívání účtů mezi různými realitními zprostředkovateli, a to včetně přístupů realizovaných prostřednictvím importního rozhraní. Toto pravidlo se vztahuje na zadávání inzerce, nikoli na běžné administrativní činnosti týkající se chodu realitního zprostředkovatele.
 
4) Je zakázáno jakékoli umělé slučování inzerátů či umělé snižování ceny inzerce a není tedy například možné, aby:
 
a) realitní zprostředkovatel pod svým účtem na službě inzeroval nemovitosti, k nimž nezajišťuje realitní zprostředkování; 
b) na realitní smlouvě k inzerované nemovitosti a na dalších navazujících dokumentech byly uváděny identifikační údaje jiných realitních zprostředkovatelů než toho, pod jehož účtem je nabídka inzerována či exportována;
c) na smlouvách byl uveden jiný realitní zprostředkovatel, než který byl uveden na inzerátu ke stejné nemovitosti na službě, pokud nejde o případy, kdy vlastník ve vztahu ke stejné nemovitosti zmocnil současně více realitních zprostředkovatelů či s nimi uzavřel smlouvu o realitním zprostředkování; 
d) realitní zprostředkovatel pouze přeprodával či zobrazoval cizí inzerci týkající se nemovitostí nebo ji shromažďoval na jednom místě, jelikož realitní zprostředkovatel užívající naši službu musí reálně a prokazatelně zajišťovat aktivní prodej, pronájem či dražbu nemovitosti a musí reálně poskytovat služby, na nichž je založeno realitní zprostředkování;
 
5) S cílem zajistit maximální transparentní prostředí na službě pro uživatele služby Sreality jsme oprávněni požadovat od realitního zprostředkovatele podklady prokazující dodržování pravidel uvedených v těchto podmínkách, zejména pak úředně ověřenou kopii jeho pojistky potvrzující uzavření pojistné smlouvy nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o realitním zprostředkování, na níž můžete anonymizovat osobní údaje fyzických osob, cenu nemovitosti a provizi realitního zprostředkovatele. Na smlouvě musí být vždy viditelně uvedeny plné identifikační údaje skutečného realitního zprostředkovatele dané nemovitosti a označení konkrétní inzerované nemovitosti minimálně v rozsahu informací, které jsou o této nemovitosti dostupné v katastru nemovitostí. Jsme od Vás oprávněni požadovat také smlouvu o realitním zprostředkování, kterou jste uzavřeli s jiným realitním zprostředkovatelem, jehož jménem, či v souladu s nezaměnitelným užitím jeho obchodního jména či obchodní značky, jste oprávněni poskytovat realitní zprostředkování, přičemž také u této smlouvy se předpokládá nezbytně nutná míra anonymizace.
 
6) Jako realitní zprostředkovatel jste oprávněn na službu vkládat pouze údaje, které jsou v souladu s platnými právními předpisy, respektují tyto podmínky, dobré mravy a veřejný pořádek a žádným způsobem nepoškozují práva a oprávněné zájmy společnosti Seznam.cz či jiných osob. Jakýkoli obsah, který je v rozporu s tímto pravidlem jsme oprávněni jednostranně a bez náhrady nezveřejnit či jej ze služby odstranit. Pokud vůči nám z důvodu porušení této části podmínek třetí strana uplatní právní nároky, jste povinni společnosti Seznam.cz uhradit způsobenou škodu.  
 
Pokud porušíte pravidla uvedená výše pod body 2) až 5), můžeme vůči Vám s ohledem na závažnost porušení uplatnit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jedno prokázané porušení těchto pravidel nebo s Vámi můžeme ukončit spolupráci. Nejprve Vás však vždy písemně požádáme o vysvětlení celé věci a poskytneme Vám odpovídající dobu na odpověď.
 
Jak užívat službu Sreality.cz?  
 
Předtím, než začnete službu užívat a získáte přístup ke svému účtu, je potřeba:
 
a) založit zápis v rámci naší služby Firmy.cz na https://www.firmy.cz, v kategorii související s realitní činností; b) provést autorizaci na službě Peněženka na https://klient.seznam.cz; a  c) provést aktivaci služby Sreality.cz na http://admin.sreality.cz/aktivace, přičemž na Vaši aktivaci si vyhrazujeme dobu 2 kalendářních dnů od Vašeho potvrzení aktivace.
 
Konkrétní nastavení Vašeho účtu můžete následně provést na http://admin.sreality.cz, do něhož se přihlásíte prostřednictvím přihlašovacích údajů Peněženky, tzn. e-mailovou adresou a Vašim heslem.
 
Pokud přestanete mít zájem o využívání služby, můžete svůj účet zrušit, a to prostřednictvím žádosti odeslané formou e-mailové zprávy adresované na adresu info@sreality.cz. Do hlavičky („subjekt“)  e-mailu uvede „Žádost o zrušení přístupu“. Následně Vás kontaktujeme, abychom dohodli vypořádání práv a povinností.   
 
Pokud vkládáte inzerci z podporovaných realitních softwarových řešení třetích stran nebo vlastních aplikací či užíváte jiné doplňkové služby (zejména statistiky), pak neneseme odpovědnost za aktuálnost či správnost takovýchto dat.  
 
Informace a data, které vložíte do služby Sreality.cz, nejsme povinni archivovat.

Co je TOPOVÁNÍ?
 
Jedná se o doplňkovou službu, prostřednictvím které můžete TOPovat své inzeráty, čímž je posunete na přední pozice v seznamu inzerátů, které mohou vidět uživatelé naší služby.  
 
TOPovat můžete inzeráty dle své úvahy, kdykoli během dne, maximálně však třikrát za den. S ohledem na dynamický charakter této doplňkové služby společnost Seznam.cz negarantuje minimální dobu, po kterou bude Vámi zvolený inzerát umístěn na předních pozicích.
 
Co je TIP REGIONU?
 
Jedná se o zobrazování inzerce na prvních pozicích ve výpisu inzerce na službě Sreality, které jsou podbarvené, nesou označení „TIP“ a zobrazují se na každé stránce inzerce v rámci stránkování služby Sreality.cz (pokud je inzerátů v rámci služby „TIP regionu“ více, tak se na každé jednotlivé stránce zobrazí jiný inzerát s označením „TIP“).
 
Službu je možné uplatnit pouze pro aktivní inzeráty a filtrovat podle typu, kategorie, kraje a okresu. Kategorie Byt se dále dělí na Malé byty, Střední byty a Velké byty.  
 
Jak aktivovat TIP Regionu?
 
Na základě objednávky si ve svém administračním rozhraní sami přidáte jednotlivé inzeráty do této pozice. V seznamu inzerátů má každý z nich nastavený výchozí příznak „nastavit TIP“. Příznakem
„odstranit TIP“ můžete inzerát odebrat ze skupiny promovaných v „TIPu regionu“. Kliknutím na datum v kalendáři si službu zarezervujete na požadovanou dobu pro daný filtr a datum.  
 
Vyhrazujeme si právo měnit dobu rezervace s tím, že její aktuální doba bude stanovena v administračním rozhraní služby „TIP “. Pokud do doby stanovené pro rezervaci nebude služba „TIP regionu“ uhrazena, rezervace bude okamžitě zrušena a služba „TIP “ bude uvolněna dalším objednatelům.  

Co je to služba LiveChat?  

V rámci svého účtu naleznete také službu LiveChat, což je informační a asistenční nástroj, který je bezplatně dostupný prostřednictvím chatu umístěného ve Vašem účtu ve všední dny v časech, které naleznete zde: https://napoveda.seznam.cz/cz/sreality/kontakty-sreality-cz/.  
 
Své dotazy jednoduše zadáte do chatovacího okna a obratem obdržíte relevantní odpověď od našich kolegů.
 
Cena a platební podmínky
 
Čerpání služeb hradíte prostřednictvím kreditu dobíjeného do Peněženky dle pravidel uvedených na https://klient.seznam.cz.  
 
Pokud vyčerpáte kredit, přestanou být Vaše inzeráty na službě zobrazovány.  
 
Cena inzerátů je stanovena vždy zpětně podle skutečně zobrazeného počtu inzerátů na službě za předchozí den (od 00:00 hod. do 24:00 hod.). Cena za inzerát je hrazena nejpozději k 23:59 hod. následujícího dne. Jelikož je cena stanovována zpětně, může na Vaší straně za užívání služby vzniknout dluh. Pokud se tak stane a Vy znovu dobijete kredit do své Peněženky, přednostně odečteme dlužnou částku od nově dobitého kreditu.  
 
Pokud nebudou Vámi čerpané služby řádně a včas uhrazeny nebo nebude možné identifikovat Vaše platby (neuvedení variabilního symbolu či povinného specifického symbolu pro platby na dobití kreditu v Peněžence), případně pokud Vůči Vám evidujeme dluh po splatnosti, jsme oprávněni pozastavit čerpání služby nebo neakceptovat Vaše další objednávky.
 
Topování podléhá zpoplatnění dle ceníku a je hrazeno z kreditu na Vaší Peněžence. Platbu za topování Vám odečteme k okamžiku, kdy tuto službu objednáváte. Počet topovaných a tedy hrazených inzerátů si můžeme zkontrolovat v detailní statistice svých plateb v rámci účtu.
 
Služba „TIP regionu“ podléhá zpoplatnění dle ceníku a je hrazena stržením z předem nabitého kreditu z Peněženky prostřednictvím příznaku „Koupit“, přičemž zobrazovaný dostupný kredit v Peněžence po zakoupení služby „TIP regionu“ musí odpovídat minimálně hodnotě průměrné platby za inzerci odpovídající 1 dni (tento limit je automaticky kontrolován systémem služby). V případě zrušení uhrazené objednávky služby „TIP regionu“ se stržený kredit nevrací.
 
Vyhrazujeme si právo jednostranně změnit ceník. Změny naleznete vždy na https://napoveda.seznam.cz/cz/sreality/pravidla-sreality/cenik-sluzeb/, proto aktuálně platný ceník na těchto stránkách pravidelně kontrolujte. Ceník platí vždy od okamžiku jeho zveřejnění. Také jsme oprávněni změnit produktové portfolio služby Sreality.cz a pokud tak učiníme, vrátíme Vám již přijaté platby za nerealizované služby na základě opravného daňového dokladu se splatností 14 dnů od jeho vystavení, případně Vám nabídneme odpovídající protiplnění.  
 
Pokud jste realitní makléř, můžete si na službě zřídit samostatný účet navázaný na Vaši Peněženku, prostřednictvím něhož si budete moct objednat služby TOPování, TIP regionu a TIP makléře.
Pokud změníte své fakturační údaje či kontaktní osoby, dejte nám o tom prosím neprodleně vědět, ideálně do 8 kalendářních dnů od této změny.

Je možné službu Sreality.cz reklamovat?
 
Pokud nebudete se službou spokojeni, můžete konkrétní pochybení či nedostatek reklamovat, a to na e-mailu info@sreality.cz nebo dopisem doručeným do sídla společnosti Seznam.cz. Vaše požadavky můžete reklamovat do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy jste zjistili nebo mohli zjistit konkrétní pochybení či nedostatek služby.
 
Pokud Vámi objednaný inzerát nezveřejníme nebo jej zveřejníme neúplně či chybně, pak reklamační lhůta plyne ode dne, kdy měl být inzerát zveřejněn či kdy byl zveřejněn v neúplné nebo chybné podobě.  
 
Na vyřešení reklamace máme 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.
 
Námitky vůči vystaveným fakturám - daňovým dokladům můžete uplatit písemně do 7 kalendářních dnů po doručení faktury - daňového dokladu.
 
Pokud bude služba Sreality.cz nefunkční méně než 6 hodin bez přerušení v průběhu kalendářního dne, nejedná se o důvod k reklamaci.
 
Ochrana osobních údajů

Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
Pro účely užívání služby můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje nebo Vámi poskytnuté či zadané osobní údaje při užívání služby (zejména adresné, popisné a fakturační údaje).
Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro plnění smlouvy, na jejímž základě užíváte službu, a jejíž smluvní stranou jste, jako subjekt osobních údajů.
V konkrétních případech můžeme zpracovávat osobní údaje dle konkrétního účelu pro ochranu svých oprávněných zájmů nebo třetích osob (např. zájem na bezpečném fungování služby) dle zákonných požadavků na zpracovávání osobních údajů.
Ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti nám udělujete souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a produktech společnosti Seznam.cz, a to na Vámi poskytnuté e-mailové adresy.
Pokud jste předal či nám předáte osobní údaje jiných fyzických osob, jste povinni tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení v rozsahu zde uvedeném,
a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě nám odpovídáte za způsobenou škodu.
Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách společnosti Seznam.cz, a to v příslušné sekci.

Co říct na závěr?
To, co neupravily tyto podmínky, je upraveno v Obchodních podmínkách pro umisťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností Seznam.cz, dostupných na https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/obchodni-podminky/, a dále příslušnou právní úpravou, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
Inzerce podléhá Pravidlům inzerce, která jsou umístěna na https://napoveda.seznam.cz/cz/sreality/pravidla-sreality/pravidla-inzerce-sreality.cz.
Jakékoliv užití obsahu služby Sreality.cz, popř. její části, jiným způsobem než pro účely, k nimž je služba určena, zejména jakékoliv šíření obsahu služby Sreality.cz, je zakázáno. Jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu služby Sreality.cz. Právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených na službě Sreality.cz pro osobní potřebu v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu společnosti Seznam.cz jsou zakázány.

Jsme oprávněni tyto podmínky a také Ceník služby Sreality.cz v přiměřeném rozsahu měnit. Změny Vám vždy oznámíme prostřednictvím zprávy zaslané na Váš e-mail. Jestliže nebudete se změnami souhlasit, jste oprávněni takové změny odmítnout, tyto podmínky vypovědět a ukončit užívání služby Sreality.cz, a to do 30 kalendářních dnů od oznámení změny podmínek, písemně na adresu sídla společnosti Seznam.cz nebo e-mailem na: info@sreality.cz. Navrácení zůstatku Kreditu bude poté řešeno v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Pokud jste v termínu do 30 kalendářních dnů od oznámení změny podmínek výše popsaným způsobem spolupráci neukončili, má se za to, že jste změnu podmínek odsouhlasili.