Zásady zpracování osobních údajů a Pravidla pro vkládání uživatelského obsahu na serveru Sreality.cz

Zásady zpracování osobních údajů a Pravidla pro vkládání uživatelského obsahu na serveru Sreality.cz

Za účelem využití služby Vkládání uživatelského obsahu do profilu realitního makléře na serveru Sreality.cz, dostupného z internetové adresy (URL) https://www.sreality.cz (dále jen „Služba“), je společnost Seznam.cz, a.s., IČO: 261 68 685, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00, jako provozovatel Služby (dále jen „Provozovatel”), oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, údaje uvedené v certifikátech či jiných dokumentech osvědčujících profesní kvalifikaci, fotografie, videonahrávky a další data), které tito uživatelé vkládají prostřednictvím Služby (dále jen „Osobní údaje“). Provozovatel může zadané Osobní údaje ověřit prostřednictvím veřejných zdrojů (databází). 

Zásady zpracování osobních údajů 

Osobní údaje uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby.

Takové zpracování Osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování Osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, v platném znění, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Provozovatel garantuje uživateli další práva dle článků 15 – 21 GDPR.

Pravidla pro vkládání uživatelského obsahu do profilu realitního makléře

Uživatel (typicky realitní makléř), který vkládá své Osobní údaje prostřednictvím Služby, odpovídá Provozovateli za jejich úplnost a pravdivost. 

V případě, že Osobní údaje Provozovateli prostřednictvím Služby vkládá uživatel, který je realitní kanceláří či jejím zástupcem (dále jen „Realitní kancelář“), a dochází k předání Osobních údajů třetích osob (typicky realitních makléřů), je Realitní kancelář povinna informovat tyto fyzické osoby o zpracování Osobních údajů Provozovatelem ve výše uvedeném rozsahu a zajistit tak zákonnost zpracování Osobních údajů. V opačném případě odpovídá Realitní kancelář Provozovateli za způsobenou škodu. 

_____________________________

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.