Nastavení vlastních složek

Složky ve schránce Seznam Emailu umožňují třídění zpráv a dovolují přehlednější práci ve schránce v případě, že máte větší množství zpráv.

Vytvoření složky

  • Pro vytvoření nové vlastní složky klikněte vpravo nahoře na své jméno a v nabídce zvolte Nastavení.
  • Ve spodní části levého menu zvolte "Vlastní složky".
  • Zde klikněte na tlačítko "Přidat složku", zadejte její název a klikněte na tlačítko "Uložit".

 
  • Vytvořená složka se zobrazí jak v seznamu složek v Nastavení, tak v seznamu složek v levém menu schránky.

 

 

Změna pořadí složek

Pořadí složek je možné měnit jejich uchopením a přesunutím na požadovanou pozici. Ve výchozím nastavení se složky řadí abecedně.

Pořadí složky změníte uchopením tlačítka   levým tlačítkem myši a tažením nahoru nebo dolů. Jakmile tlačítko myši uvolníte, složka se na požadovanou pozici přemístí a pořadí složek se změní. Změna se projeví zároveň v Nastavení i seznamu složek v levém menu ve schránce.


 

Úpravy nastavení složky

Kliknutím myší na odkaz "Přejmenovat" lze změnit název složky.

Kliknutím na "Smazat" složku odstraníte. Zobrazí se dotaz, zda skutečně chcete složku odstranit, potvrďte "Smazat složku".


 
  • Pokud ve složce nebyly žádné zprávy, dojde k jejímu smazání, které se ihned projeví jak v Nastavení, tak v levém menu ve schránce.
     
  • Pokud ve složce jsou umístěné zprávy, zobrazí se hlášení. V něm je možnost složku neodebírat nebo smazat i s veškerým jejím obsahem. Takto smazané zprávy budou přesunuty do složky Koš.

 

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás