Nastavení pravidel

Nastavení pravidel je nástroj pro práci se zprávami. S jejich pomocí můžete příchozí zprávy třídit, promazávat, nechat si zasílat upozornění na mobilní telefon, nastavit automatickou odpověď či přesměrovat zprávy na jinou e-mailovou adresu.
 

Nastavení pravidla

Pro nastavení nového pravidla klikněte na ikonu Nastavení (ozubené kolo) v levé dolní části obrazovky. Zde v části „Pravidla“ klikněte na tlačítko "Vytvořit nové pravidlo". V zobrazeném formuláři zvolte:

  • Název pravidla - pokud žádný nezadáte, automaticky bude vytvořen z následných zadaných podmínek a akcí
  • Pravidlo je aktivní - zrušením zatrhnutí můžete pravidlo dočasně vypnout a nastavené akce tak nebudou prováděny
  • Podmínky - nastavte požadované podmínky, aplikované na zprávy ve schránce
  • Akce - nastavte jaké akce se mají při splnění podmínek provést


Tlačítky "Přidat podmínku" a "Přidat akci" můžete do nastaveného filtru přidat více než jednu podmínku a akci, vytvořit tak můžete i velmi komplexní filtry pro chování zpráv ve schránce.

Vytvořené pravidlo poté uložte pomocí tlačítka "Uložit".


Úpravy pravidel

Pro změnu parametrů pravidla stačí v seznamu vytvořených pravidel kliknout na odkaz "Upravit". Poté nezapomeňte provedené změny znovu uložit tlačítkem "Uložit".

Napravo od názvu filtru je zobrazena informace, zda je nastavený filtr aktivní (Zapnutý) nebo neaktivní (Vypnutý). Vedle této informace se nachází odkaz "Odstranit", který slouží ke smazání pravidla.

Priorita pravidel

Prioritu neboli váhu pravidel je možné nastavit po jejich vytvoření. Pravidlo, které je v seznamu výše, je zpracováno jako první. Ostatní pravidla jsou zpracovávána postupně jedno po druhém. Lze tedy nastavit, aby se např. zpráva od určitého odesílatele nejprve přeposlala na mobilní telefon, poté přesunula do určené složky a nakonec označila štítkem.

Prioritu pravidla změníte uchopením tlačítka  levým tlačítkem myši a tažením nahoru nebo dolů. Jakmile tlačítko myši uvolníte, pravidlo se na požadovanou pozici přemístí a změní se jeho priorita.
 


Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás