Nastavení odesílatele

V této části nastavení e-mailové schránky můžete nastavit informace, které uvidí příjemce vámi odeslaných zpráv.

Možné je pro odesílání zpráv nastavit i jinou adresu jiné vaší e-mailové schránky.

Pro vstup do Nastavení využijte ikonu ozubeného kola v levé dolní části obrazovky.
 

Profilové foto

Nastavená fotografie, jinak také avatar, je obrázek, který se bude zobrazovat u všech vašich odeslaných zpráv. Nastavený avatar uvidí pouze uživatelé služby Seznam Email. Pokud tedy odešlete ze své schránky zprávu uživateli na jiné e-mailové službě, váš nastavený avatar u zprávy zobrazen nebude.

Nahrát lze obrázek ve formátu PNG, JPG nebo GIF. Po nahrání bude třeba zvolit výřez, který bude automaticky zmenšen. Obrázek je společný pro všechny služby Seznam.cz a nastavit si ho můžete v části Osobní údaje v Účtu dle tohoto postupu..

V případě, že máte pod stejnou e-mailovou adresou registrovanou službu Gravatar a zároveň nebudete mít nahranou fotografii na Seznam účtu, bude se zobrazovat forografie z Gravatar.com.


Osobní údaje

Do pole "Vaše jméno" napište své jméno.

 

Toto jméno se bude zobrazovat u vašich zpráv v poli "OD" (tedy OD koho byla zpráva zaslána), případně před samotnou e-mailovou adresou.

Pokud do pole žádné jméno nezadáte a necháte pole prázdné, bude se jako "OD" zobrazovat celá e-mailová adresa.


 
 
Do pole "Podpis" zadejte informace, které budete chtít, aby se zobrazovaly na konci všech vámi odeslaných zpráv. Obvykle jsou takovými informacemi vaše jméno, adresa a další kontaktní informace.
 

Zatrhnutím volby "Přidávat podpis na konec e-mailu" budou zadané informace připojeny ke všem odesílaným zprávám. Zrušením volby se podpis přikládat přestane, jeho obsah se ale nesmaže a případně v budoucnu jej tak můžete použít znovu, aniž by bylo nutné jej znovu vytvářet.


 

Připojený editor nabízí základní možnosti formátování, v podpisu je tedy možné zvolit si například barvu a velikost písma nebo do podpisu vložit hypertextový odkaz či e-mailovou adresu.

Provedené změny vašeho jména a podpisu nezapomeňte uložit! Uložení provede kliknutím na tlačítko "Uložit změny" umístěné pod podpisem.

 

Adresy, ze kterých můžete odesílat maily

Pokud používáte nějakou jinou adresu a schránku a chcete odesílat zprávy pod jinou adresou, můžete si zde vytvořit tzv. alias. Stačí zadat vaši požadovanou jinou používanou adresu a kliknout na "Přidat adresu".Na danou adresu dorazí potvrzovací odkaz a po kliknutí na něj je adresa potvrzena jako funkční.Po potvrzení se již adresa nachází v seznamu dostupných adres pro odesílání. Lze si ji tak vybrat při psaní zprávy jako další adresu odesílatele.


 

Potvrzení o přečtení

V případě, že odesílatel požaduje u zprávy potvrzení o jejím přečtení, zobrazí se vám požadavek na automatické zaslání informace, že vámi otevřená zpráva byla přečtena. Nastavení umožňuje zvolit tři způsoby, jak chcete potvrzení o přečtení zaslat:
 
  • Až to potvrdím - požadavek na přečtení se vám zobrazí vždy u každé zprávy, která takový požadavek obsahuje. Toto je výchozí nastavení.
  • Automaticky - potvrzení o přečtení bude zasláno automaticky při otevření zprávy, aniž by se vám informace o požadavku zobrazila.
  • Nechci zaslat - požadavek na potvrzení se vám nezobrazí a bude vždy automaticky ignorován. Žádné potvrzení tedy odesílateli zprávy nedorazí.
 

Zrušení schránky

Každý uživatel má možnost zrušit svou e-mailovou schránku. Postup pro zrušení naleznete na nápovědě v části "Zrušení e-mailové schránky".


Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás