Blokace Seznam účtu

K zablokování účtu uživatele může dojít téměř pouze ve výjimečných případech, kdy uživatelovo chování nějakým závažným způsobem poruší jeden z níže uvedených důvodů. Je prováděno zásadně společností Seznam.cz.
 

Jaké jsou možné důvody zablokování?

1. Porušení smluvních podmínek
Smluvní podmínky, jejichž souhlasem je podmíněno vytvoření a užívání účtu, definuje podmínky užívání účtu v rámci služeb společnosti Seznam.cz. U většiny služeb je stanoveno, které činnosti jsou považovány za nežádoucí. Důvody, které mohou k blokaci vést, vyplývají z aktuálních smluvních podmínek. Záležitosti těmito Podmínkami neupravené se podpůrně řídí Obchodními a smluvními podmínkami jednotlivých služeb, provozovaných společností Seznam.cz, a.s. a příslušnou právní úpravou.

2. Rozesílání nevyžádaných zpráv (SPAM)

Rozesílání nevyžádané pošty je jedním z častých důvodů zablokování přístupu k uživatelskému účtu. Tento bod dále rozlišujeme na:
  1. a) vědomé rozesílání nevyžádané pošty
    Uživatel účtu vědomě či z neznalosti rozešle nevyžádanou poštu.
     
  2. b) zneužití účtu třetí osobou
    V tomto případě byl účet zneužit osobou, která libovolným způsobem získala přístupové údaje k užívání účtu. Častým jevem je, že pravidelný uživatel účtu o jeho zneužití nemá sebemenší tušení.

3. Porušení pravidel služby

K hlášení o blokaci účtu může dojít i v případě blokace pouze jedné konkrétní služby. K té může dojít porušením pravidel služby.

4. Zrušení účtu
Požádáte-li o zrušení účtu a smazání uživatelských dat (v Účtu, sekci Oosbní údaje - Ochrana osobních údajů, volba Žádost o zrušení účtu a smazání uživatelských dat), získáváte 14 dní ode dne odeslání požadavku na jeho odvolání. Během toto ochranné lhůty je účet ve stavu blokace a jeho funkcionality jsou tak omezeny. Abyste mohli účet na našich službách znovu využívat, je nutné se do něj přihlásit v této čtrnáctidenní lhůtě a odvolat požadavek na zrušení. Jakmile lhůta uplyne, je účet zrušen a uživatelská data smazána bez možnosti následné obnovy.

Jak postupovat při řešení blokace?

1. Nejste-li si vědomi, že z vaší strany mohlo dojít k porušení smluvních podmínek: 


2. Jestliže máte podezření, že některá z vašich činností mohla kolidovat se smluvními podmínkami promyslete, případně proveďte kroky k nápravě tohoto stavu. Zásadně tím zlepšíte možnost případného zrušení blokace.

3. Kontaktujte naši Technickou podporu s maximem informací, které máte k této situaci k dispozici.

4. Je-li účet blokován v rámci ochranné čtrnáctidenní lhůty po provedení požadavku na zrušení účtu, po přihlášení platným heslem byste měli být přesměrování na stránku, kde můžete požadavek odvolat a účet si ponechat.
 

Kdo bude rozhodovat o zrušení blokace účtu?

Pracovníci naší technické podpory posoudí důvody vedoucí k zablokování účtu a případnou žádost o obnovení přístupu schválí či zamítnou. Pracovník technické podpory je v tomto směru konečným arbitrem. V případě, že bude žádost schválena, doporučí uživateli jak se podobné situaci vyhnout do budoucna.

Pomohl Vám tento článek? Ne