Blokace Seznam účtu

Co je to?

K zablokování účtu uživatele může dojít téměř pouze ve výjimečných případech, kdy uživatelovo chování nějakým závažným způsobem poruší jeden z níže uvedených důvodů. Je prováděno zásadně společností Seznam.cz.
 

Jaké jsou možné důvody zablokování?

1. Porušení licenčního ujednání


Licenční ujednání, jehož souhlasem je podmíněno vytvoření a užívání účtu, definuje podmínky užívání účtu v rámci služeb společnosti Seznam.cz. U většiny služeb je stanoveno, které činnosti jsou považovány za nežádoucí. Aktuální licenční ujednání. Záležitosti těmito Podmínkami neupravené se podpůrně řídí Obchodními a licenčními podmínkami jednotlivých služeb, provozovaných společností Seznam.cz, a.s., a příslušnou právní úpravou.
 

2. Rozesílání nevyžádaných zpráv (SPAM)


Rozesílání nevyžádané pošty je jedním z častých důvodů zablokování přístupu k uživatelskému účtu. To je dále rozlišováno na:
 
  1. a) vědomé rozesílání nevyžádané pošty
    Uživatel účtu vědomě či z neznalosti rozešle nevyžádanou poštu.
     
  2. b) zneužití účtu třetí osobou
    V tomto případě byl účet zneužit osobou, která libovolným způsobem získala přístupové údaje k užívání účtu. Častým jevem je, že pravidelný uživatel účtu o jeho zneužití nemá sebemenší tušení.
     

3. Porušení pravidel služby

 

K hlášení o blokaci účtu může dojít i v případě blokace pouze jedné konkrétní služby. K té může dojít porušením pravidel služby, 
 

Jak postupovat při řešení této situace?

1. Nejste-li si vědomi, že z vaší strany mohlo dojít k porušení licenčního ujednání, zkontroluje a případně odstraňte ze svého počítače všechny viry a aplikace ohrožující bezpečnost vašeho účtu.

2. Jestliže máte podezření, že některá z vašich činností mohla kolidovat s licenčním ujednáním. Promyslete, případně proveďte kroky k nápravě tohoto stavu. Zlepšíte tím tak zásadně možnost případného zrušení blokace.

3. Kontaktujte naši Technickou podporu s maximem informací, které máte k této situaci k dispozici.
 

Kdo bude rozhodovat o zrušení blokace účtu?

Pracovníci naší technické podpory posoudí důvody vedoucí k zablokování účtu a případnou žádost o obnovení přístupu schválí či zamítnou. Pracovník technické podpory je v tomto směru konečným arbitrem. V případě, že bude žádost schválena, doporučí uživateli jak se podobné situaci vyhnout do budoucna.

Pomohl Vám tento článek? Ne