Technické podmínky

Po odeslání dotazu se zobrazí stránka s výsledky vyhledávání. Typicky tato stránka obsahuje více výsledků následujících druhů:

Přirozené výsledky

Jedná se o odkazy v hlavní oblasti výsledků, jejichž pozice je určována stejnou technologií nezávisle na názvu domény a jejím vztahu ke společnosti Seznam.cz. Tyto výsledky nelze žádným způsobem přímo ovlivňovat nebo koupit. Oblast přirozených výsledků je hlavní částí stránky vyhledávání a běžně se v ní zobrazuje 10 přirozených odkazů. Struktura přirozeného výsledku je popsána v části struktura výsledku.

Pro řazení přirozených výsledků je klíčový proces strojového učení. Modely strojového učení využívají předem připravené příklady hodnocení stránek k dotazu tzv. anotace dle níže přiložených pravidel. Na základě modelů, které ze strojového učení vznikají, pak Seznam vyhledávání zcela automatizovaně řadí výsledky přirozeného vyhledávání.

Informace, které slouží jako hlavní parametry při vyhodnocování modelů relevance:

  • Informace o výskytu slov z dotazu v dokumentu nebo v odkazech.
  • Grafové algoritmy nad odkazovou sítí a statistiky zpětných odkazů.
  • Zpětná vazba od uživatelů: počet kliků na výsledek, počet kliků na výsledky z webu.
  • Shoda jazyka dokumentu s jazykem dotazu.
  • Informace o dotazu: jazyk, slovní druhy, vzácnost jednotlivých slov (jak často se vyskytují v textech dokumentů), počet segmentů dotazu, které mají samostatný význam.
  • Informace o dokumentu: jazyk, statistiky výskytu html elementů (odstavce, nadpisy, seznamy, obrázky), protokol http/https, velikost dokumentu, velikost bezeztrátově komprimovaného dokumentu, výskyt kódů reklamních systémů.

Upoutávky a chytré karty

Mají přidanou informační hodnotu pro uživatele. Jejich začlenění mezi výsledky vyhledávání je prováděno plně automatizovaně, a to na základě relevance upoutávky vůči přirozeným výsledkům vyhledávání. Relevanci zařazení mezi přirozené výsledky určuje převážně uživatelská zpětná vazba v podobě klikání. Výsledek vyhledávání jako celek tak mnohem věrohodněji reflektuje realitu a mnohem lépe odráží potřeby uživatelů, aniž by docházelo ke zhoršení kvality při vyhledávání. Obsah upoutávek dodávají interní a partnerské služby společnosti Seznam.cz nebo veřejné databáze.

Kompletní seznam upoutávek a karet:

Miniaplikace a karusel

Miniapliakce mají za cíl přímo odpovědět na dotaz uživatele v základních otázkách (např. kalkulačka). Karusel pomáhá s orientací a výběrem souvisejících dotazů v tématu (např. jedlé houby). Miniaplikace i karusel se zobrazují přímo pod vyhledávacím polem. Odpovídají pouze, když mají přidanou hodnotu pro uživatele.

Kompletní seznam miniaplikací a přímých odpovědí:

Reklama

Jedná se o speciální pozice v rámci výsledků vyhledávání technologicky i funkčně oddělené od Přirozených výsledů vyhledávání, tak jak jsou popsány výše. Tyto výsledky jsou označeny jako Reklama. V bočním a horním panelu se mohou zobrazit Nabídky ze Zboží.cz. Detailnější informace o reklamních pozicích Sklik, způsobech jejich řazení i možnostech jejich objednání naleznete na stránce nápovědy Skliku.

Pravidla anotací ke stažení (formát PDF):

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás