Struktura výsledku

Výsledky vyhledávání mají různou strukturu podle toho, o jaký druh výsledku jde a kolik užitečných informací se algoritmus rozhodne k výsledku zobrazit. Na obrázku je několik příkladů, jak mohou přirozené výsledky vypadat.

Základní struktura

Základní struktura výsledků vyhledávání

Serpy - popis

1 Titulek výsledku

Titulek je automaticky tvořen z textu uzavřeného mezi značkami <title>, </title> v HTML kódu stránky a v některých případech také z textu stránky nebo dalších dostupných zdrojů. Z naší strany není možné jakkoliv titulek měnit či ovlivňovat. Zobrazovaný titulek může ovlivnit pouze tvůrce stránky – změnou textu mezi značkami <title>,</title> a textu na stránce.

O tvorbě titulku stránky a jeho správném návrhu se dozvíte více v části optimalizace webu – titulek stránky.

2Adresa URL

URL adresa nalezené stránky, na kterou vedou odkazy z titulku a náhledu. Slouží k lepší orientaci ve výsledcích.

3Popisek (úryvek, snippet)

Popisek je odvozený z obsahu zaindexovaného textu. Vzniká automaticky a pro různé vyhledávané dotazy se liší. Pokud se vyhledávaný dotaz na stránce nevyskytuje, nebo je příliš krátký, je potřebný text doplněn z popisku katalogového zápisu firem (pokud existuje). Z naší strany není možné jakkoliv popisky měnit či ovlivňovat. Zobrazený popisek může ovlivnit pouze tvůrce stránky změnou textu na stránce a ve firemním zápisu.

4Rychlé odkazy

Výsledek obohacený o  tzv. rychlé odkazy webu. Jedná se o takové odkazy, které jsou uvedeny na homepage daného webu, odkazují na dokumenty ze stejné L2 domény a jsou pro uživatele nejvíce přínosné. Jejich popisky přebíráme z homepage daného webu a nijak je nemodifikujeme.

Osnova

Struktura výsledků vyhledávání - osnova

Serpy - popis

5Osnova

Osnova informuje o rozdělení stránky do různých tematických nebo logických částí a umožňuje kliknutím na odkaz přejít přímo na zvolené místo na stránce.

Základem pro to, aby se u vyhledaného dokumentu mohla zobrazit osnova, je použití vnitřních odkazů pomocí kotev neboli záložek ve zdrojovém HTML textu stránky. Osnova může být zobrazena u jakékoliv stránky, její zobrazení ve výsledcích vyhledávání ale nelze nijak zaručit. Odkazy do dokumentu jsou vybírány v souvislosti s dotazem a nemusejí směřovat jen na prvních několik oddílů textu. Osnovy sestavujeme nezávisle na jazyce dokumentu či dotazu.

Časový údaj

Struktura výsledků vyhledávání - časový údaj

Serpy - popis

6Časový údaj

Časový údaj o publikaci přímo v popisku výsledku hledání ukazuje přibližné stáří článku.

Strukturovaná data

Struktura výsledků vyhledávání - strukturovaná data

Serpy - popis

7Strukturovaná data

Strukturovaná data rozšitují výsledek o informace typu hodnocení, dostupnost, cena aj. Popisu podporovaných strukturovaných dat a jejich správnému zápisu se věnuje samostatná stránka.

Featured snippets

Struktura výsledků vyhledávání - featured snippets

Serpy - popis

8Featured snippets

Krátký úryvek textu, který si klade za cíl poskytnout přímou odpověď na hledaný dotaz. Zobrazuje se pouze pro jeden výsledek. Může mít formu odstavce, tabulky, ale i číslovaného či nečíslovaného seznamu.

POZOR

Výsledky vyhledávání jsou řazeny automaticky podle relevance, proto jejich pořadí nelze ručně upravovat.

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás