Struktura výsledku

Výsledky vyhledávání mají různou strukturu podle toho, o jaký druh výsledku jde a kolik užitečných informací se algoritmus rozhodne k výsledku zobrazit. Na obrázku je několik příkladů, jak výsledky mohou vypadat.

Struktura výsledku vyhledávání

Struktura výsledku
 

1 Titulek výsledku je automaticky tvořen z textu uzavřeného mezi značkami <title>, </title> v HTML kódu stránky a v některých případech také z textu stránky nebo dalších dostupných zdrojů. Z naší strany není možné jakkoliv titulek měnit či ovlivňovat. Zobrazovaný titulek může ovlivnit pouze tvůrce stránky – změnou textu mezi značkami <title>,</title> a textu na stránce.

O tvorbě titulku stránky a jeho správném návrhu se dozvíte více v části optimalizace webu – on-page faktory.

2 Popisek (úryvek, snippet) je odvozený z obsahu zaindexovaného textu. Vzniká automaticky a pro různé vyhledávané dotazy se liší. Pokud se vyhledávaný dotaz na stránce nevyskytuje, nebo je příliš krátký, je potřebný text doplněn z popisku katalogového zápisu firem (pokud existuje). Z naší strany není možné jakkoliv popisky měnit či ovlivňovat. Zobrazený popisek může ovlivnit pouze tvůrce stránky změnou textu na stránce a ve firemním zápisu.

3 Náhled stránky je generován automaticky generátorem náhledů. Velikost náhledu se mění podle délky úryvku. Čím delší úryvek je, tím větší náhled se může zobrazit (a naopak). Podrobnější informace najdete na stránce náhledy stránek. V určitých případech se místo náhledu zobrazuje hlavní obrázek stránky.

Jakékoliv grafické úpravy pro screenshot robota, jejichž výsledkem je odlišný vzhled stránky oproti tomu, který vidí uživatel ve svém prohlížeči, patří mezi zakázané optimalizační techniky.

4 Adresa URL nalezené stránky, na kterou vedou odkazy z titulku a náhledu. Slouží k lepší orientaci ve výsledcích.

5 Region se vyskytuje pouze u stránek, které mají vytvořen firemní zápis v katalogu firem a zapnuto posílání regionu do výsledků hledání.

6 Odkaz Zobrazit na mapě je uveden u výsledků, které mají zápis v katalogu firem (směřuje na lokaci dané firmy na mapy.cz).

7 Výsledek obohacený o  tzv. rychlé odkazy webu. Jedná se o takové odkazy, které jsou uvedeny na homepage daného webu, odkazují na dokumenty ze stejné L2 domény a jsou pro uživatele nejvíce přínosné. Jejich popisky přebíráme z homepage daného webu a nijak je nemodifikujeme.

8 Osnova informuje o rozdělení stránky do různých tematických nebo logických částí a umožňuje kliknutím na odkaz přejít přímo na zvolené místo na stránce.

Základem pro to, aby se u vyhledaného dokumentu mohla zobrazit osnova, je použití vnitřních odkazů pomocí kotev neboli záložek ve zdrojovém HTML textu stránky. Osnova může být zobrazena u jakékoliv stránky, její zobrazení ve výsledcích hledání ale nelze nijak zaručit. Odkazy do dokumentu jsou vybírány v souvislosti s dotazem a nemusejí směřovat jen na prvních několik oddílů textu. Osnovy sestavujeme nezávisle na jazyce dokumentu či dotazu.

9 Doba publikování přímo v popisku výsledku hledání ukazuje přibližné stáří článku, po přesunutí ukazatele myši na tento údaj se v bublině objeví i přesné datum a čas publikování.

POZOR

Výsledky vyhledávání jsou řazeny automaticky podle relevance, proto jejich pořadí nelze ručně upravovat.