Struktura výsledku

Výsledky vyhledávání mají různou strukturu podle toho, o jaký druh výsledku jde a kolik užitečných informací se algoritmus rozhodne k výsledku zobrazit. Na obrázku je několik příkladů, jak mohou přirozené výsledky vypadat.

Struktura výsledku vyhledávání

Serpy - popis

1Titulek výsledku je automaticky tvořen z textu uzavřeného mezi značkami <title>, </title> v HTML kódu stránky a v některých případech také z textu stránky nebo dalších dostupných zdrojů. Z naší strany není možné jakkoliv titulek měnit či ovlivňovat. Zobrazovaný titulek může ovlivnit pouze tvůrce stránky – změnou textu mezi značkami <title>,</title> a textu na stránce.

O tvorbě titulku stránky a jeho správném návrhu se dozvíte více v části optimalizace webu – titulek stránky.

2Adresa URL nalezené stránky, na kterou vedou odkazy z titulku a náhledu. Slouží k lepší orientaci ve výsledcích

3Popisek (úryvek, snippet) je odvozený z obsahu zaindexovaného textu. Vzniká automaticky a pro různé vyhledávané dotazy se liší. Pokud se vyhledávaný dotaz na stránce nevyskytuje, nebo je příliš krátký, je potřebný text doplněn z popisku katalogového zápisu firem (pokud existuje). Z naší strany není možné jakkoliv popisky měnit či ovlivňovat. Zobrazený popisek může ovlivnit pouze tvůrce stránky změnou textu na stránce a ve firemním zápisu.

4Výsledek obohacený o  tzv. rychlé odkazy webu. Jedná se o takové odkazy, které jsou uvedeny na homepage daného webu, odkazují na dokumenty ze stejné L2 domény a jsou pro uživatele nejvíce přínosné. Jejich popisky přebíráme z homepage daného webu a nijak je nemodifikujeme.

5Doba publikování přímo v popisku výsledku hledání ukazuje přibližné stáří článku.

6Osnova informuje o rozdělení stránky do různých tematických nebo logických částí a umožňuje kliknutím na odkaz přejít přímo na zvolené místo na stránce.

Základem pro to, aby se u vyhledaného dokumentu mohla zobrazit osnova, je použití vnitřních odkazů pomocí kotev neboli záložek ve zdrojovém HTML textu stránky. Osnova může být zobrazena u jakékoliv stránky, její zobrazení ve výsledcích vyhledávání ale nelze nijak zaručit. Odkazy do dokumentu jsou vybírány v souvislosti s dotazem a nemusejí směřovat jen na prvních několik oddílů textu. Osnovy sestavujeme nezávisle na jazyce dokumentu či dotazu.

POZOR

Výsledky vyhledávání jsou řazeny automaticky podle relevance, proto jejich pořadí nelze ručně upravovat.

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás