Průběh vyhledávání


Začít můžete zadáním dotazu do vyhledávacího pole na hlavní stránce Seznamu, nebo na speciální stránce pro vyhledávání search.seznam.cz. Do pole se rychle dostanete současným stisknutím kláves Alt+Shift+č (na české klávesnici) nebo Alt+4 (na anglické klávesnici).

Vyhledávací pole na hlavní stránce Seznamu

Vyhledávací pole - homepage

Vyhledávací pole na search.seznam.cz

Vyhledávací pole

Do vyhledávacího pole zadejte dotaz, který co nejlépe vystihuje to, co hledáte. Dotaz pak odešlete stisknutím klávesy Enter nebo kliknutím na tlačítko Vyhledat.

Před vlastním zahledáním se automaticky provede rozšíření dotazu o základní a odvozené tvary zadaných slov. Pro hledání v indexu se pak použije jak zadaný tvar slova, tak všechny jeho ostatní tvary (např. auto se rozšíří na autem, aut, auty aj.). Není tedy potřeba zadávat všechny možné tvary slova. Původně zadaný tvar je ovšem při hledání upřednostněn oproti tvarům automaticky doplněným.

Po rozšíření dotazu vyhledávač vyhledá k němu nejrelevantnější dokumenty a sestaví stránku s výsledky vyhledávání.

Ve výchozím stavu probíhá hledání ve všech jazycích (volba Vše pod hledacím polem). Vyhledávání můžete omezit na české stránky výběrem volby Česky.

Přepínač Vše - Česky

Obrázek webové stránky vyhledávání s ukázkou přepínače vše-česky

Pokud chcete dotazy kombinovat či hledat jen v určitých částech stránky, můžete k tomu použít pokročilého vyhledávání nebo přímo vyhledávací operátory.


Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás