Pokročilé vyhledávání s použitím operátorů

Operátory jsou speciální příkazy, které upřesňují parametry hledání přímo v běžném hledacím poli. Jsou užitečné, pokud chcete:

 • upřesnit záměr dotazu, např. hledání doslovného výskytu slov či sdělit nepřítomnost slov:

  uvozovky (" "), not

 • zvolit, kde se má zadané slovo nacházet - v titulku stránky, v URL adrese nebo v textu stránky:

  intitle, inurl, intext

 • zvolit jazyk stránek nebo doménu, na které se má hledat, či naopak vybranou doménu z hledání vyloučit:

  lang, site, notsite, host, nothost

 • omezit druhy dokumentů, které se mají prohledávat:

  filetype

 • zjistit, jestli se dokument nachází v indexu:

  info

Význam a použití operátorů

uvozovky (" ")


Uvozovky se používají k vyhledání přesné fráze. Stránka, která se na takto položený dotaz vyhledá, obsahuje všechna uvedená slova v zadaném tvaru i pořadí těsně u sebe. Jako frázi lze zadat i jediné slovo, které bude vyhledáno pouze v zadaném tvaru (bez skloňování).

Příklad zadání fráze

"najdu tam co hledám"

– vyhledá stránky, které obsahují text ve stejném znění, jako zadaný dotaz.

"autem"

– vyhledá slovo v zadaném tvaru.

not:


Operátor not: slouží k odfiltrování stránek obsahujících určitý výraz. Lze jej použít pouze v kombinaci s jiným hledaným slovem. Operátor not: se zapisuje bez mezery přímo před zvolené slovo dotazu.

Příklad použití operátoru not:

čočka not:kontaktní

– vyhledá všechny stránky obsahující slovo čočka, ale nezobrazí stránky obsahující slovo kontaktní

intitle:


Operátor intitle: slouží k vyhledání zadaných slov přednostně v titulku stránky. Pokud chcete použít více slov, která by se měla v titulku najít, je potřeba operátor intitle: zopakovat.

Příklad použití operátoru intitle:

intitle:seznam

– vyhledá slovo seznam v titulku stránky

intitle:seznam intitle:nápověda

– vyhledá slova seznamnápověda v titulku stránky

inurl:


Operátor inurl: se používá pro vyhledání zadaných slov přednostně v URL stránky.

Příklad použití operátoru inurl:

inurl:fulltext

– vyhledá slovo fulltext v URL stránky

inurl:fulltext,napoveda

– vyhledá slova fulltextnápověda obsažená v URL

intext:


Operátor intext: slouží k vyhledání zadaného slova přednostně v obsahu stránky.

Příklad použití operátoru intext:

intext:nápověda

– vyhledá slovo nápověda v obsahu stránky

lang:


Operátor lang: umožňuje omezit vyhledávání pouze na dokumenty v zadaném jazyce. Pomocí tohoto operátoru lze nalézt pouze dokumenty, u kterých můžeme jednoznačně určit jediný hlavní jazyk.

Příklad použití operátoru lang:

cars lang:cs

– vyhledá dokumenty, které obsahují výraz cars a zároveň mají detekovanou pouze češtinu
– do výsledků nebudou zahrnuty cizojazyčné ani vícejazyčné dokumenty

site:


Operátor site: slouží k omezení vyhledávání na zaindexované stránky ze zadané domény (včetně subdomén). Použít se dá s dotazem i bez dotazu, s jednou i více doménami. Více domén musí být odděleno čárkou.

Příklad použití operátoru site:

site:seznam.cz

– vypíše všechny stránky z domény seznam.cz a všech jejích subdomén (např. napoveda.seznam.cz)

site:napoveda.seznam.cz

– vyhledá všechny stránky na subdoméně napoveda.seznam.cz, ale už ne na doméně a ostatní subdoménách

sklik site:seznam.cz

– vyhledá stránky z domény seznam.cz obsahující slovo sklik a seřadí je podle relevance vzhledem k hledanému textu.

site:novinky.cz,lidovky.cz prezident

– vyhledá slovo prezident pouze na zvolených doménách

prezident site:novinky.cz site:lidovky.cz

– jiný způsob zápisu více domén, vyhledá slovo prezident pouze na zvolených doménách

notsite:


Operátor notsite: vyhledá vše, kromě stránek ze zadané domény. Jeho použití je stejné jako použití operátoru site:.

host:


Operátor host: je velmi podobný operátoru site:. Také slouží k zobrazení zaindexovaných stránek pro jednu vybranou doménu. Narozdíl od operátoru site: ale nerozšiřuje dotaz na případné subdomény.

Příklad použití operátoru host:

host:seznam.cz

– vyhledá všechny stránky na seznam.cz (případně na www.seznam.cz), ale nebude prohledávat subdomény

host:napoveda.seznam.cz

– chová se v podstatě stejně jako site:napoveda.seznam.cz, tzn. vyhledá stránky pouze ze zadané subdomény

nothost:


Operátor nothost: vyhledá všechny stránky kromě zadané domény. Jeho použití je stejné jako použití operátoru host:.

filetype:


Operátor filetype: umožňuje filtrovat vyhledávané dokumenty podle jejich formátu (standardně se vyhledává ve všech typech formátů). Omezit vyhledávání lze na následující formáty: html, doc, rtf, pdf, ppttxt.

Příklad použití operátoru filetype:

borovice filetype:doc

– vyhledá dokumenty ve formátu doc obsahující slovo borovice.

borovice filetype:pdf site:sofronka.cz

– vyhledá dokumenty ve formátu pdf obsahující slovo borovice, které se nacházejí na doméně sofronka.cz

filetype:pdf site:sofronka.cz

– vyhledá všechny dokumenty ve formátu pdf na doméně sofronka.cz

TIP

Pokud chcete vybrat více formátů dokumentů, které se mají prohledávat, použijte čárku jako oddělovač mezi jednotlivými typy dokumentů, např. dotaz "borovice filetype:doc,pdf,rtf,ppt" vyhledá dokumenty ve formátu doc, pdf, rtf a ppt, které obsahující slovo borovice.

POZOR

Operátorem filetype lze najít pouze typy souborů, které vyhledávač Seznamu standardně indexuje (html stránky a dokumenty ve formátu pdf, doc a rtf, txt a ppt). Nelze vyhledávat soubory, které nemají textový obsah, např. soubory ve formátu jpg.

info:


Tento operátor slouží ke zjištění, jestli je dokument ve vyhledávací databázi. Stačí za dvojtečku napsat URL adresu dokumentu.

Příklad:

info:http://www.root.cz/

– pokud je dokument ve vyhledávání, zobrazí se jako výsledek vyhledávání.

Kombinace operátorů

Uvedené operátory můžete při zadávání dotazů vzájemně kombinovat a tím dosáhnout přesnějšího výsledku.

Příklad kombinace operátorů

rod, pinus "borovice lesní" site:sofronka.cz filetype:pdf

– vyhledá pouze dokumenty ve formátu pdf, které se nacházejí na doméně sofronka.cz, obsahují přesnou frázi borovice lesní.

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás