Přesměrování webu

Pokud předěláváte web a měníte strukturu URL adres tak, že staré stránce odpovídá nějaká nová, je dobré využít přesměrování. Ideální stav je, kdy jedné staré adrese odpovídá jedna nová adresa.

Pokud přesměrování nepoužijete a stará stránka bude vracet HTTP odpověď 404, bude vyřazena z indexu. Do indexu by se sice časem dostala stránka nová, ale odkazy na starou verzi by se nepřepočítaly ve prospěch nové stránky.

Také nedoporučujeme nechat starou verzi webu na starých adresách nadále v chodu. Stránky by zůstaly v indexu, a mají-li podobný obsah jako stránky nové, mohl by algoritmus nové stránky považovat za obsahové duplicity a ve výsledcích dávat přednost starým adresám. Také uživatelé, kteří by navštívili starou neaktuální verzi, by mohli získat nesprávný dojem o stavu stránek. Jak by nové adresy postupně získávaly odkazy, tříštila by se návštěvnost i ranky mezi starou a novou verzí webu, což není žádoucí. Není problém starou verzi nechat běžet pár dnů nebo týdnů, než odladíte případné chyby, ale dlouhodobě rozhodně doporučujeme přesměrovat na novou verzi.

Pokud naopak vytváříte úplně nový web, ve kterém již původní obsah nebude, je lepší na zaniklých adresách vracet stav HTTP 404 a obsah nepřesměrovávat. Kdo se rozhodne všechny staré adresy jen přesměrovávat na hlavní stránku nového webu, tomu se ranky a odkazy stejně nezachovají. Zachovaly by se, kdyby každá stará stránka mířila na nějakou konkrétní stránku nového webu s podobným nebo stejným obsahem (jak popisujeme výše).

Změna domény

Chcete-li svůj web provozovat na jiné doméně než dosud, přesměrování starých adres na nové je rozumné řešení jak pro uživatele, tak pro vyhledávače.

Opět samozřejmě platí, že je nejlepší přesměrovat stránky 1:1. Tedy stránce na staré doméně by měla odpovídat stránka na nové doméně. V případě přesměrované celé domény ale navíc doporučujeme přesně zachovat podobu cesty. Našemu vyhledávači to umožní rychleji pochopit, že se celý web přesměrovává a že jde o prostý přesun z domény na doménu bez změny struktury webu a cest. Může pak začít s přepočítáváním ještě dříve, než robot obejde všechny staré adresy.

Příklad dvojic přesměrovaných URL s nezměněnou cestou:

http://stara-domena.xxx/ -> http://nova-domena.xxx/
http://stara-domena.xxx/kontakt.html -> http://nova-domena.xxx/kontakt.html 
http://stara-domena.xxx/?pageid=226 -> http://nova-domena.xxx/?pageid=226 

Jak je vidět, doména se mění, ale cesta zůstává vždy stejná. (Šipka -> zde symbolicky znamená nějaké výše popsané přesměrování.)

Pokud byste chtěli zároveň s doménou měnit i nějaké cesty, udělat to můžete, ale náš algoritmus tím uvedete do nejistoty, zda správně uhodl způsob přesměrování. Poradí si s tím teprve až obejde všechny URL a podívá se jednu po druhé, kam přesně se přesměrovávají. To může vést k delšímu přepočítávání ranků jednotlivých stránek i celého webu.

Změna protokolu na HTTPS

Platí totéž co u změny domény. Pokud budete celý web přesměrovávat tak, že změníte pouze HTTP na HTTPS (nebo naopak) a všechno ostatní zachováte, náš algoritmus by měl pochopit, že se přesměrovává celý web na https verzi. Přepočet ranků pro nové adresy pak provede výrazně rychleji, než kdyby musel všechny staré adresy obcházet.

Pokud se chcete obejít bez přesměrování a své stránky chcete (z různých důvodů) provozovat zároveň na obou protokolech, je dobré říci vyhledávači, kterou z těchto verzí má ve výsledcích preferovat. K tomu se kromě přesměrování hodí také kanonický link. Dejme tomu, že si jako hlavní vyberete HTTPS verzi. Potom do HTTP verze umístíte do hlavičky tuto html značku:

<link rel="canonical" href="https://example.com/cesta-k-aktualni-strance/"> 

V příkladu samozřejmě musíte nahradit adresu za skutečnou adresu konkrétní stránky (viz informace na stránce o kanonickém linku). Chování stránky touto značkou nebude nijak ovlivněno, ale náš vyhledávač bude vědět, kterou verzi preferujete. Samozřejmě je potřeba mít na obou verzích totožný obsah.

Další doporučení při změnách adres celého webu

  • Při změně adres celého webu se ujistěte, že odkazy mezi jednotlivými stránkami vedou na nové adresy. Pokud by nějaký odkaz vedl na starou verzi, tak to sice funkčně nevadí, ale uživatele i našeho robota nutíte projít přesměrováním.
  • Nezapomeňte změnit adresy v souborech sitemap, pokud je používáte.
  • Našemu obrázkovému hledání pomůže, pokud na novou doménu nebo protokol přesměrujete i obrázky.
  • Pokud svůj web provozujete vícekrát se stejným obsahem na více doménách nebo subdoménách (takzvaný alias), zvažte raději přesměrování všech domén na jednu hlavní doménu. V případě více domén se stejným obsahem se náš robot principiálně nemá podle čeho rozhodnout, kterou z nich má přednostně indexovat a prohledávat, takže se může stát, že si z různých domén vybere různé stránky a pak se odkazy a ranky tříští. Stejné texty na různých doménách jsou také postižené algoritmem, který při vyhledávání vyřazuje obsahové duplicity. Proto důrazně doporučujeme přesměrování aliasů na jednu hlavní doménu.
  • Jestliže náš robot najde odkaz na robots.txt, který je přesměrován, nebude ho zpracovávat. Pokud ze staré domény (nebo protokolu) přesměrujete i robots.txt, robot nadále na starém webu nemůže vědět, kam podle správce webu nesmí. Jestliže na starém webu nadále máte stránky, které nechcete nechat robotem prohledávat, ujistěte se, že robots.txt nepřesměrováváte.

Před nastavením přesměrování se ujistěte, že nové adresy:

  • fungují (i pod zátěží);
  • jsou dostupné i z Internetu, ne pouze z vaší sítě, kde web testujete;
  • vracejí HTTP stav 200 a patřičný obsah;
  • neobsahují HTML kód, který brání indexaci (např. meta tag robot noindex, meta refresh);
  • nejsou zakázány v novém robots.txt.
Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás