Kanonické URL

Kanonické URL slouží ke zjednodušení struktury adres. Roboti vyhledávačů díky němu vědí, která stránka je z pohledu webmastera důležitější. Navíc se dá použít jak na statických, tak na dynamických webech. Zapisuje se do hlavičky stránky do tagu <link> s atributem rel="canonical".

Příklad zápisu kanonické URL

<link rel="canonical" href="http://www.example.com/produkt123" />

Výše uvedený zápis můžete použít například v situaci, kdy máte na webu nejrůznější seznamy, které lze řadit podle různých kritérií. Zpravidla se může jednat o:

  • přehled výrobků;
  • seznam osob;
  • seznam firem apod.

Výsledné URL mohou po setřídění vypadat následovně:

  • example.com/produkt123
  • example.com/produkt123?sort=name
  • example.com/produkt123?sort=id
  • example.com/produkt123?sort=price

Obdobná situace může nastat i při směrování na domovské stránky, kdy můžete robota nasměrovat např. na stránku example.com/index.php místo example.com.

Použitím kanonické URL robotovi jednoznačně říkáte, kterou podobu má do vyhledávání v ideálním případě zařadit. Současně označujete její duplicity. Pro web se jedná o výhodu v lepším řízení a směrování robota po doméně.

Robot umí zpracovat i relativní adresy zapsané v kanonické URL, podobně akceptuje kanonizaci napříč doménami. Kanonický link namířený sám na sebe, tedy na stránku, ve které se sám nachází, je robotem ignorován.

POZOR

Pokud se robotovi nezdají stránky dostatečně obsahově podobné, kanonické URL neakceptuje.

Nevhodné použití

Příkladem nevhodného použití je namíření kanonické URL na přesměrování. To jejich cílem být nemá. Cílová stránka totiž musí mít obsah, aby si robot mohl snadno ověřit podobnost původního a kanonického dokumentu.

POZOR

Nesměrujte robota na adresu URL, která vyžaduje cookie – ty totiž nejsou ze strany robota podporované. Pokud na ni robota pošlete, může jeho cesta dopadnout následovně:
URL A → canonical = URL B → URL B vyžaduje cookie → pošle robota zpět na URL A.

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás