Optimalizace

Můžete nastavit, aby se naše stránka zobrazovala ve výsledcích fulltextu na předních pozicích?

Nemůžeme, řadicí algoritmus pracuje automaticky. Samozřejmě, uvědomujeme si, že pro vaše podnikání může být dohledatelnost na Seznamu důležitá. Doporučujeme vám vaše stránky optimalizovat podle rad na stránce optimalizace webu. K propagaci svých stránek můžete využít také placené služby Seznamu jako např. Sklik, Firmy atd., které však na pozici v rámci přirozených výsledků přímý vliv nemají.

Jak stránkám pomoci, aby byly ve výsledcích výše?

Ujistěte se, že každá stránka má výstižný titulek (tag <title> v hlavičce stránky). Kromě umístění ve výsledcích tím lidem pomůžete s rozhodováním, zda má smysl na vaši stránku klikat.

Pište o věcech, o kterých jiní nepíšou. Dostanete se tak do výsledků na tisíce méně frekventovaných dotazů. Počet návštěv z těchto hledání může být pro celkovou návštěvnost rozhodující.

Pište zajímavě, aby na vás lidé z jiných stránek rádi odkazovali. Odkazujte na související stránky. Vyměňujte si odkazy s jinými tematickými weby. Snažte se, aby cizí odkazy vedly nejenom na vaši hlavní stránku, ale hlavně na takovou stránku, která úzce souvisí s tématem.

Adresy stránek (URL) a jména souborů se snažte nastavit tak, aby uživateli samy o sobě naznačovaly, co na stránce najde. V dynamických adresách odbourejte zbytečné parametry a URL adresy se snažte udržovat rozumně dlouhé.

Nadpisy svých textů zadávejte do HTML tagů h1h6. Vyhledávač neumí číst obrázky nebo soubory ve formátu Flash, a proto jejich textový obsah pokud možno opište do alternativních prvků HTML stránky. Jestliže ve stránkách používáte rámy (frameset), nezapomeňte zapsat zástupný text do tagu noframes.

Stránka není k nalezení na slova, která jsou zadaná v meta tagu keywords. Proč?

Vyhledávač Seznamu na hodnotu meta tagu keywords nebere ohled. Relevanci stránek na dotaz se vyhodnocujeme na základě textu v titulku a obsahu stránky.

Čím mám oddělovat slova v URL?

Pokud jednotlivé části URL oddělíte pomlčkami, tečkami nebo podtržítky, vyhledávač je bude brát jako samostatná slova. Jestliže naopak napíšete slova v URL dohromady, zpravidla rozpoznána nebudou.

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás