Nastavení importu e-mailů

Propojení schránek využijete v případě, že chcete více e-mailových schránek ovládat z jedné a z více schránek si stahovat zprávy pouze do jedné schránky.

 • Pro nastavení propojené schránky klikněte v horní část stránky na své jméno a poté na odkaz "Nastavení".
 • V levém menu klikněte na část "Import e-mailů" a v sekci Propojení schránek klikněte na tlačítko "Přidat další účet"
 
 • Vpravo si zvolte do jaké složky ve schránce se budou zprávy z propojené schránky stahovat.


   
 • Vlevo vyberte jednoho z přednastavených poskytovatelů. V takovém případě si schránka automaticky nastaví některá potřebná nastavení.
  Případně klikněte na možnost "Jiný" a doplňte informace k serveru, který pro poštu používáte.


   
 • Poté postupně zadejte a zkontrolujte nastavení těchto polí:

  - vaše e-mailová adresa vzdáleného účtu
  - vaše heslo ke vzdálenému účtu

  V případě nastavení jiného serveru zkontrolujte ještě nastavení adresy POP serveru a používaného komunikačního portu.


 
 • Volba "zachovat  i v původní schránce kopii zprávy" umožní nastavit, zda chcete zprávy při stahování na vzdáleném účtu ponechávat, či zda se mají po stažení smazat.
   
 • Zatržením volby "účet je aktivní" zapnete kontrolu vzdáleného účtu a stahování zpráv. Zrušením zaškrtnutí se přestane vzdálený účet kontrolovat a nebudou se z něj zprávy stahovat.
 • Nastavení potvrďte kliknutím na talčítko "Uložit účet".

 • Po uložení se v nastavení zobrazí vytvořená propojená schránka.


   
 • V Nastavení propojených schránek můžete upravit volby propojeného účtu kliknutím na jeho název.
   
 • Pokud se nepodaří z nějakého důvodu zprávy stáhnout a připojit se na vzdálený server, v nastavení propojené schránky se zobrazí malý červený vykřičník. Přesné znění chybového hlášení se zobrazí při najetí kurzoru myši na vykřičník. V takovém případě doporučujeme:

  - překontrolovat nastavení propojeného účtu, jeho adresu, heslo, POP server a port 
  - v nastavení propojené schránky ověřit, zda máte povolené POP3

 

Odstranění propojené schránky

 
 • Kliknutím na tlačítko "Odstranit" smažete nastavenou propojenou schránku.
 • Zobrazí se okno s dotazem, zda chcete skutečně tlačítkem "Odstranit" propojenou schránku odstranit.
 


Kontaktujte nás