Časté dotazy k nastavení dat a personalizace


Časté dotazy ke zpracování osobních údajů

 

Dialog se stále opakovaně zobrazuje^

Pokud v zobrazeném dialogu není vybrána nějaká varianta udělení či neudělení souhlasu a dialog je pouze opakovaně zavírán křížkem v pravém horním rohu, zobrazí se dialog s výzvou po nějaké době vždy znovu.
Aby se tak opakovaně nedělo, je řešením souhlas či nesouhlas udělit, poté se již dialog zobrazovat přestane.

Pokud je v prohlížeči nastaveno blokování sdílení cookies třetích stran, bude se dialog zobrazovat zvlášť na každé službě, na kterou přistoupíte, a na každé takové službě je pak následně třeba souhlas či nesouhlas nastavit.
Řešením je povolit cookies třetích stran v nastavení prohlížeče.

Pokud je prohlížeč, nebo jiný program v počítači či mobilním zařízení, nastaven tak, aby byly soubory cookies mazány automaticky např. při ukončení prohlížeče, neuloží se informace u uděleném nebo neuděleném souhlasu a dialog se při příští návštěvě služby zobrazí znovu.
Řešením je změnit nastavení prohlížeče anebo využívat služby jako přihlášený uživatel. Přihlášení uživatelé nastavují souhlasy či nesouhlasy pouze jednou, nastavené údaje se uloží do uživatelského Profilu a následně se již používají na všech službách bez nutnosti opakovaného potvrzování.
 

Žádný souhlas vám dát nechci^

Aby se zobrazovaný dialog zobrazovat přestal, není nutné v něm vyjadřovat souhlas. V dialogu je možné přejít na Další volby a zde nastavit a vyjádřit svůj nesouhlas. Dialog se poté přestane zobrazovat také. Pokud se tak nestane, doporučujeme prověřit možné příčiny uvedené v části Dialog se stále opakovaně zobrazuje.
 

Dialog vůbec na nic nereaguje^

Pokud by nastala situace, kdy se snažíte v dialogu provádět úpravy, ale dialog ani tlačítka v něm nereagují na klikání, zkuste nejprve ve svém prohlížeči promazat dočasné soubory a soubory cookies, případně zkusit dočasně vypnout používaná rozšíření, která na toto chování také mohou mít vliv.

Postupy na promazání dočasných souborů a souborů cookies pro prohlížeč:
Postupy na správu rozšíření pro prohlížeč:
Pokud ani tyto postupy nevedou k nápravě, zjistěte si, prosím, jaký používáte konkrétní prohlížeč a jeho verzi a kontaktujte naši technickou podporu pomocí tlačítka Vyřešit problém hned teď na konci této stránky.

Postup pro zjištění verze používaného prohlížeče nelzente v nápovědě Jak zjistit verzi internetového prohlížeče.
 

Souhlas byl udělen, přesto se dialog stále zobrazuje^

Po udělení souhlasu či nesouhlasu se údaj ukládá do souboru cookie v prohlížeči, případně také do nastavení Profilu v případě, že jste své rozhodnutí učinili jako přihlášení uživatelé. Dialog se již následně nezobrazuje. Pokud tomu však tak není a dialog se zobrazuje stále a opakovaně, ověřte si možné příčiny uvedené v části Dialog se stále opakovaně zobrazuje.
 

Proč vůbec nějaké souhlasy vyžadujete?^

Naše služby přizpůsobujeme na míru našim uživatelům, tedy vám, a stejně tak umožňujeme zobrazení reklamy, která odpovídá vašim zájmům. Abychom služby v této podobě mohli poskytovat, ukládá nám zákon povinnost dotázat se uživatele, zda s takovým přizpůsobením souhlasí.
Dotaz na souhlasy se proto zobrazuje v souladu s požadavky platné legislativy.

Informace k personalizaci jsou dostupné na následující stránce:
https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/personalizace-obsahu-a-reklamy/, kde také můžete své nastavení upravit.

Přihlášení uživatelé mohou své nastavení upravit ve svém Profilu po přihlášení na následující adrese:
https://profil.seznam.cz/gdpr
 

Časté dotazy k deaktivaci účtu

 

Co znamená deaktivace účtu?

Deaktivováním uživatelského účtu dojde k odstranění dat v něm obsažených v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Takový deaktivovaný účet již nebude možné znovu nikdy registrovat pro využívání služeb Seznam.cz ani jej jakkoliv obnovit. Toto nastavení je dostupné v Profilu v části Data a Personalizace a využít lze následující postup.


Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás