Zobrazení výsledků vyhledávání

Rozložení výsledků vyhledávání je pro mobilní verzi stránky téměř totožné jako pro klasickou verzi. Stránky se neliší obsahem, pouze umístěním výsledků do jednoho sloupce místo do dvou a podobou některých upoutávek a chytrých karet.

Struktura výsledku vyhledávání

Serpy - popis

1Titulek výsledku je automaticky tvořen z textu uzavřeného mezi značkami <title>, </title> v HTML kódu stránky a v některých případech také z textu stránky nebo dalších dostupných zdrojů. Z naší strany není možné jakkoliv titulek měnit či ovlivňovat. Zobrazovaný titulek může ovlivnit pouze tvůrce stránky – změnou textu mezi značkami <title>,</title> a textu na stránce.

O tvorbě titulku stránky a jeho správném návrhu se dozvíte více v části optimalizace webu – titulek stránky.

2Adresa URL nalezené stránky, na kterou vedou odkazy z titulku a náhledu. Slouží k lepší orientaci ve výsledcích

3Popisek (úryvek, snippet) je odvozený z obsahu zaindexovaného textu. Vzniká automaticky a pro různé vyhledávané dotazy se liší. Pokud se vyhledávaný dotaz na stránce nevyskytuje, nebo je příliš krátký, je potřebný text doplněn z popisku katalogového zápisu firem (pokud existuje). Z naší strany není možné jakkoliv popisky měnit či ovlivňovat. Zobrazený popisek může ovlivnit pouze tvůrce stránky změnou textu na stránce a ve firemním zápisu.

4Výsledek obohacený o  tzv. rychlé odkazy webu. Jedná se o takové odkazy, které jsou uvedeny na homepage daného webu, odkazují na dokumenty ze stejné L2 domény a jsou pro uživatele nejvíce přínosné. Jejich popisky přebíráme z homepage daného webu a nijak je nemodifikujeme. Na rozdíl od klasické verze webu jsou v mobilním zobrazení jednotlivé položky pouze v jednom sloupci.

5U výsledků, které vedou na libovolný článek, je uvedena doba publikování na stejné úrovni jako adresa URL zdrojového webu.

6Osnova informuje o rozdělení stránky do různých tematických nebo logických částí a umožňuje kliknutím na odkaz přejít přímo na zvolené místo na stránce.

Základem pro to, aby se u vyhledaného dokumentu mohla zobrazit osnova, je použití vnitřních odkazů pomocí kotev neboli záložek ve zdrojovém HTML textu stránky. Osnova může být zobrazena u jakékoliv stránky, její zobrazení ve výsledcích vyhledávání ale nelze nijak zaručit. Odkazy do dokumentu jsou vybírány v souvislosti s dotazem a nemusejí směřovat jen na prvních několik oddílů textu. Osnovy sestavujeme nezávisle na jazyce dokumentu či dotazu. V mobilní verzi nejsou zobrazeny všechny položky najednou, ale lze je zobrazovat pomocí posuvníku bez nutnosti posouvání celé stránky.

POZOR

Výsledky vyhledávání jsou řazeny automaticky podle relevance, proto jejich pořadí nelze ručně upravovat.

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás