Snippety k návodům

Snippety k návodům zobrazujeme ve výsledcích přirozeného hledání. Zaměřujeme se na dokumenty obsahující popis pracovního postupu nebo rady a doporučení. Nikoli však recepty, které mají v rámci schema.org vlastní typ. Snippety rozšiřujeme díky strukturovaným datům o následující parametry:

 • Jméno návodu
 • Popis návodu
 • Obrázek k návodu
 • Datum publikace návodu
 • Text jednotlivých kroků
 • Počet kroků

Získávání strukturovaných dat k návodům?

Strukturovaná data pro zmíněné parametry parsujeme přímo ze zdrojového kódu konkrétní stránky. Získáváme je z anotací typu schema.org/HowToSection a schema.org/HowToStep.

Správně vyplněná strukurovaná data

Aby se v našem Vyhledávání strukturovaná data zobrazila, je potřeba je správně vyplnit. V ukázce kódu, který můžete přidat do zdrojového kódu své stránky, vidíte, jak nadefinovat parametry stránky s návodem. U detailu každého parametru najdete informace o tom, v jakém formátu by měl být.

Zobrazení strukturovaných dat k návodům vyhledávání

Ukázka schema.org

 <script type="application/ld+json">
 {
 "@context": "http://schema.org",
 "@type": "HowTo",
 "name": "Jak uvolnit ucpaný kuchyňský dřez - wikiHow",
 "image": {
  "@type": "ImageObject",
  "url": "https://www.wikihow.com/Version-4.jpg"
  },
 "datePublished": "2014-09-19",
 "step": [
  {
   "@type": "HowToSection",   
   "name": "Uvolnění ucpaného dřezu zvonem",
   "itemListElement": [
    {
     "@type": "HowToStep",
     "text": "Naplňte částečně dřez horkou vodou."
    },
   {
     "@type": "HowToStep",
     "text": "Dejte zvon nad výpusť. Pokud máte dvojitý dřez, nacpěte do neucpané výpusti žínku, abyste zajistili,
          že tlak zvonu bude soustředěn na ten ucpaný."
   },
   {
    "@type": "HowToStep",
     "text": "Rychle pohybujte zvonem nahoru a dolů. Sundejte zvon z otvoru výpusti a podívejte se,
          jestli voda začne odtékat."
   },
   {
     "@type": "HowToStep",
     "text": "Pokračujte v použití zvonu, dokud se ucpávka neuvolní."
   }
  ]
 }
 </script>

Name (name)

 • Téma návodu.
 • Například “Jak vyměnit pneumatiku”.

Description (description)

 • Popis k návodu.
 • Například se může jednat o krátký souhrn toho, čeho se návod týká.

Obrázek k návodu (image)

 • Hlavní obrázek k návodu.
 • Podporujeme více možností zápisu:
 • https://schema.org/thumbnailUrl obsahující jenom odkaz na obrázek.
 • https://schema.org/image obsahující buď přímo odkaz nebo ImageObject.
 • Náhledy upravujeme na formát 16:9, pokud v něm už nejsou.
 • Ideální velikost obrázku je 320×180 pixelů a vyšší.
 • Obrázky větší než 3200×3200 pixelů vyřazujeme.

Datum publikace (datePublished)

Jednotlivé kroky (HowToStep)

 • Definice jednotlivých kroků návodu.
 • Každý krok má vlastní text.

Počet kroků

 • Počet kroků vypočítáme u nás, není třeba speciálně anotovat.

Za zmínku jistě stojí i jiné parametry, které sice aktuálně ve snippetech nezobrazujeme, ale do budoucna by se to mohlo změnit. Jedná se například o autora, celkovou dobu přípravy, hodnocení, seznam materiálů, seznam nástrojů nebo odhad celkových nákladů.

TIP

Pokud má návod několik samostatných sekcí, je možné každou definovat pomocí schema.org/HowToSection a přiřadit jí speciání jméno (schema.org/name). Aktuálně pracují naše snippety jen s jednou sekcí, ale v budoucnu by se to mohlo změnit. Stejně tak lze definovat pro každou sekci nebo dokonce krok vlastní obrázek pomocí schema.org/image.

Ověření správného vyplnění strukturovaných dat

Pokud jsou strukturovaná data správně vyplněná, časem se zobrazí v našich návodových snippetech. Správnou implementaci si můžete zkontrolovat hned přes validátor. Můžete sem zadat fragment vašeho kódu obsahující schema.org anotaci a zkontrolovat, že se detekuje anotace správného typu se správně vyplněnými parametry.

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás