Eventové snippety

Eventové snippety zobrazujeme ve výsledcích přirozeného hledání. Tyto snippety rozšiřujeme díky strukturovaným datům o následující parametry:

 • Jméno události
 • Popis události
 • Náhled události
 • Místo konání
 • Datum konání

Pokud se v dokumentu nachází seznam událostí, zobrazujeme z něj 3 položky s nejbližším datem konání.

Získávání strukturovaných dat pro eventy

Strukturovaná data pro zmíněné parametry parsujeme přímo ze zdrojového kódu konkrétní stránky. Většinu jich získáváme z anotací typu schema.org/Event. Pokud v anotacích typu schema.org chybí náhled, zkoušíme ho doplnit z anotací typu Open Graph.

Správně vyplněná strukturovaná data

Aby se v našem vyhledávání strukturovaná data zobrazila, je potřeba je správně vyplnit. V ukázce kódu, který můžete přidat do zdrojového kódu své stránky, vidíte, jak lze nadefinovat parametry události. U detailu každého parametru najdete informace o tom, v jakém formátu by měl být. U těchto typu snippetů jsme schopni parsovat více událostí z jedné stránky. To se hodí například pro stránky obsahující souhrn událostí ke konkrétnímu datu, pro konkrétního umělce nebo místo.

Zobrazení produktových strukturovaných dat ve výsledcích vyhledávání

Ukázka schema.org

Formáty parametrů

Jméno (name)

 • Používáme pro co nejpřesnější výběr výsledku vyhledávání.

Popis (description)

 • Pokud není k dispozici, použije se popisek stránky jako takové.

Náhled (image)

Podporujeme více možností zápisu:

 • https://schema.org/image obsahující buď přímo odkaz nebo ImageObject.
 • Náhledy upravujeme na formát 16:9, pokud v něm už nejsou.
 • Ideální velikost obrázku je 320×180 pixelů a vyšší.
 • Obrázky větší než 3200×3200 pixelů vyřazujeme.

Místo konání (location)

 • https://schema.org/Place umožňuje specifikovat položku name s názvem místa konání. Pro unikátní budovy (Státní opera, Nová scéna Národního divadla, Rudolfinum) může být i tato hodnota dostačující.
 • https://schema.org/PostalAddress specifikuje podobu poštovní adresy pro místa méně známá či nejednoznačná. Může být specifikována jako jedna z položek objektu Place nebo zcela samostatně.
 • https://schema.org/GeoCoordinates pak může sloužit k zadání souřadnic místa konání, například pro události konající se v přírodě nebo na jiném neobvyklém místě. Objekt by měl být specifikován jako položka geo u struktury Place.
 • Obecně platí, že je lepší uvést pro místo konání události co nejpřesnější informace. Tím spíše, pokud se nejedná o dobře známou budovu nebo prostory.
 • S nalezením místa konání události pomohou potenciálním návštěvníkům Mapy.cz nebo hledání na Seznamu.
 • Jako místo konání by se nikdy neměla používat adresa pořadatele, pro takovou informaci slouží položka organizer.

Datum konání (startDate, endDate)

 • Mělo by být ve formátu ISO-8601.
 • Užitečné rady ohledně zápisu datumu společně s problémovými případy naleznete u popisu video snippetů.
 • Pokud se událost koná jednorázově, stačí vyplnit položku startDate. U déletrvajících událostí jako jsou festivaly, výstavy atd. je potřeba vyplnit i položku endDate.

TIP

Doporučujeme zvážit vyplnění i dalších parametrů kromě výše zmíněných. Například typ události, seznam účinkujících, informaci, zda je event online nebo offline nebo cenu vstupenek. Tyto parametry v současné době v našem vyhledávání sice nezobrazujeme, ale v budoucnu by se to mohlo změnit.

Ověření správného vyplnění strukturovaných dat

Pokud jsou strukturovaná data správně vyplněna, časem se zobrazí v našich eventových snippetech. Správnou implementaci si můžete zkontrolovat hned, přes rich-results. Zadáte URL své stránky a spustíte analýzu. Pokud jste data správně vyplnili, bude sekce Event u sebe mít zelenou „fajfku”.

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás