Odeslání více stránek jedním požadavkem

Chcete-li odeslat více URL adres pomocí požadavku HTTP, zadejte svůj požadavek na následující adresu URL:

POST https://search.seznam.cz/indexnow

Formát požadavku

POST /indexnow HTTP/1.1
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Host: search.seznam.cz
{
 "host": "www.example.com",
 "key": "08010cc4059241279956c149500d1af1",
 "keyLocation": "https://www.example.com/myIndexNowKey63638.txt",
 "urlList": [
  "https://www.example.com/url1",
  "https://www.example.com/folder/url2",
  "https://www.example.com/url3"
 ]
}

Kde:

Parametr Typ Vyžadováno Popis
host Řetězec Ano URL vaší stránky
key Řetězec Ano Klíč pro verifikaci
keyLocation Řetězec Ne Umístění klíče na serveru
urlList Pole Ano Seznam URL adres

Formát odpovědi

HTTP/1.1 200 Ok
Content-Type: text/plain; charset=utf-8

Tabulka ostatních návratových kódu (API vrací text v angličtině):

Kód Důvod Popis
400 Špatné parametry V požadavku byly odeslány nesprávné parametry.
403 Špatný klíč Klíč se nepodařilo načíst nebo neodpovídá adresám URL uvedeným v požadavku.
405 Metoda není povolena Jsou podporovány metody GET a POST.
422 Nevalidní parametr url Požadavek obsahuje neplatnou adresu URL nebo předaný klíč není vhodný pro jeho zpracování.
422 Nevalidní parametr key location Parametr keyLocation je zadán nesprávně.
422 Klíč musí mít alespoň 8 znaků Klíč musí mít alespoň 8 znaků.
422 Klíč obsahuje více než 128 znaků. Klíč obsahuje více než 128 znaků.
422 Klíč se musí skládat poze ze znaků a-z, A-Z, 0-9 nebo - Klíč obsahuje neplatné znaky.
422 Nebyl poskytnut žádný host V požadavku chybí host.
422 Nebyl poskytnut žádný klíč V požadavku chybí klíč.
422 Nebyla zadána žádná adresa URL V požadavku chybí parametr url.
422 Ne více než 10 000 URL Parametr urlList obsahuje více než 10 000 adres URL.
422 Url list musí být pole Chybí parametr urlList nebo se nejedná o pole.
422 Url list je prázdný Parametr urlList je prázdný.
422 Url list musí obsahovat řetězce Parametr urlList musí obsahovat pouze řetězce.
429 Příliš mnoho požadavků Byl překročen počet požadavků na jednu IP adresu.


Další informace můžete najít v oficiální dokumentaci protokolu IndexNow.

Kontaktujte nás