Odeslání jedné stránky

Chcete-li odeslat jednu URL adresu pomocí požadavku HTTP, zadejte svůj požadavek na následující adresu URL:

https://search.seznam.cz/indexnow?url=url&key=klic

Formát požadavku

GET https://search.seznam.cz/indexnow
 ? url=<String>
 & key=<String>
 & [keyLocation=<String>]

Kde:

  • url je adresa URL vašeho webu, která byla přidána, aktualizována nebo odstraněna. Adresa URL musí být URL-escaped a zakódována. Dále se ujistěte, že vaše adresy URL odpovídají standardu RFC-3986 pro identifikátory URI.
  • key by měl mít minimálně 8 a maximálně 128 hexadecimálních znaků. Klíč může obsahovat pouze následující znaky: malá písmena (a-z), velká písmena (A-Z), čísla (0-9) a pomlčky (-).
  • keyLocation je URL uložení vašeho klíče.

Formát odpovědi

HTTP/1.1 200 Ok
Content-Type: text/plain; charset=utf-8

Tabulka ostatních návratových kódu (API vrací text v angličtině):

Kód Důvod Popis
403 Špatný klíč Klíč se nepodařilo načíst nebo neodpovídá adresám URL uvedeným v požadavku.
405 Metoda není povolena Jsou podporovány metody GET a POST.
422 Nevalidní parametr url Požadavek obsahuje neplatnou adresu URL, nebo předaný klíč není vhodný pro jeho zpracování.
422 Nevalidní parametr key location Parametr keyLocation je zadán nesprávně.
422 Klíč musí mít alespoň 8 znaků Klíč musí mít alespoň 8 znaků.
422 Klíč obsahuje více než 128 znaků Klíč obsahuje více než 128 znaků.
422 Klíč se musí skládat poze ze znaků a-z, A-Z, 0-9 nebo - Klíč obsahuje neplatné znaky.
422 Nebyl poskytnut žádný klíč V požadavku chybí klíč.
422 Nebyla zadána žádná adresa URL V požadavku chybí parametr url.
429 Příliš mnoho požadavků Byl překročen počet požadavků na jednu IP adresu.


Další informace můžete najít v oficiální dokumentaci protokolu IndexNow.

Kontaktujte nás