Odkazy

Odkazy se do stránky vkládají pomocí párového tagu <a> a jsou její důležitou součástí. Odkazy na stránkách webu dělíme na interní a externí (též známé jako dopředné odkazy).

  • Interní odkazy jsou takové odkazy, které odkazují na jiné stránky na tom samém webu.
  • Externí odkazy jsou takové odkazy, které odkazují na stránky jiných webů.

Pro všechny odkazy platí, že by měly obsahovat srozumitelný text vystihující význam odkazované stránky. Tento text se zapisuje mezi značky <a>,</a>. Navíc by měly mít různý text a odkazovat nejenom na titulní stránku, ale i ostatní stránky webu.

Příklad zápisu odkazu

<a href="https://moz.com/learn/seo/on-page-factors">On-page faktorům</a>
věnujte při optimalizaci zvýšenou pozornost.

Vhodně zvolený text odkazu řekne uživateli i robotovi něco o stránce, na kterou odkazuje. Měl by být krátký, ale přitom dostatečně popisný, a měl by se vizuálně lišit od ostatního textu.

POZOR

Nepište obecné odkazy typu zde a vyhněte se nadměrnému používání klíčových slov v jejich znění.

Je vhodné odkazovat pouze na důvěryhodné weby s kvalitním obsahem, které jsou tematicky spjaty s obsahem vašeho webu. Neumisťujte na své stránky odkazy na weby jen s předpokladem získání ranku. Pokud si nejste jisti důvěryhodností webu, na který odkazujete, nastavte takovému odkazu raději atribut rel="nofollow".

Externí odkazy by se na stránkách měly vyskytovat v „přiměřeném množství“ a měly by být přirozeně rozmístěny.

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás