Obsah stránky

Obsah stránky je to nejdůležitější, co uživatel na webu nalezne. I robot z obsahu získává cenné informace o stránce. Proto by měl být kvalitní, srozumitelný a dobře strukturovaný. Strukturu obsahu je potřeba promyslet ještě před samotnou tvorbou webu.

Pokud tvoříte stránky s minimem textu či zcela bez textu (rozcestníky, flash prezentace, obrázkové galerie atp.), doporučujeme do jejich hlavičky přidávat meta tag description a vyplňovat alternativní text k obrázkům (atribut "alt") a objektům (tag <object>).

Nadpisy

Ke strukturování obsahu stránky slouží nadpisy (jsou obvykle větší než ostatní text). Zapisují se do párových tagů <h1><h6>. Tag <h1> se používá pro nejdůležitější nadpisy (obvykle jde o název stránky), tag <h6> pro nadpisy nejméně důležité.

POZOR

Různé druhy nadpisů by měly být používány postupně, se stupněm rostoucím o 1, když se jedná o začátek nové úrovně. Např. nadpis druhu <h3> by měl být použit pouze pokud předchozí použitý nadpis byl typu <h2> nebo <h3>, ne pokud byl typu <h1>; v takovém případě použijte nadpis <h2>.

Nadpisy stejné úrovně by měly být vždy ve stejném HTML tagu. Platí pravidlo, že by se nadpisy měly na stránce vyskytovat v „přiměřeném množství“.

Příklad hierarchické tvorby nadpisů

<html>
 <head> ... </head>
 <body>
  <h1>Nadpis stránky</h1>
   <h2>Podnadpis stránky</h2>
   <h2>Podnadpis stránky</h2>
    <h3>Menší podnadpis stránky</h3>
 </body>
</html>

TIP

Před psaním textu se zamyslete nad tím, co použít jako nadpis a jak chcete svou stránku strukturovat.

Zvýraznění textu

Zvýraznění textu lze dosáhnout více způsoby. Tradičním způsobem je použití párového tagu <b> nebo <strong>, který ve výchozím stavu způsobí, že text bude zobrazen tučně. Jinou metodou zvýraznění je použití párového tagu <em> nebo <i>, který sděluje zdůraznění a ve výchozím stavu zobrazuje text kurzívou.

Příklad zápisu zvýrazněného textu v HTML kódu stránky

<p>Pro lepší pochopitelnost a přehlednost textu na webové stránce může autor použít
<b>tučný text</b> a <em>zdůrazněný text</em>.</p> 

Také pro zvýraznění textu platí pravidlo „přiměřeného množství“.

Popis obrázků

Obrázky jsou poměrně běžnou součástí stránek. Obecně však robot není schopen rozeznat, co je na obrázku. Nevidomým a robotům ulehčíte čtení stránek tak, že do atributu "alt" stručně popíšete jejich obsah. Navíc je tento atribut nutný pro validitu HTML stránky.

Příklad použití atributu "alt" u obrázků

<img src="obrazek.jpg" alt="stručný popis obsahu obrázku">

Použití atributu "alt" poskytne informace o obrázku i uživatelům, kteří prohlíží váš web v prohlížeči, který nepodporuje obrázky.

TIP

Jako odkazy a navigaci používejte obrázky co nejméně.

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás