Navigace

Navigace je skupina odkazů na stránkách webu, které umožňují přejít na jiné důležité podstránky webu. Snažte se na svých stránkách vytvořit jednoduchou navigaci. Ta pomůže k lepší orientaci návštěvníků i robotů. Pokud je struktura webu složitější, je vhodné pro uživatele webu vytvořit tzv. mapu stránek – hierarchický seznam stránek vašeho webu.

Pro lepší orientaci uživatele můžete použít drobečkovou navigaci, která umožní návrat zpět i o několik stránek.

POZOR

Pokuste se nevytvářet rozsáhlé skupiny navigačních nebo obrázkových odkazů. Textové odkazy jsou pochopitelnější pro člověka i vyhledávač.

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás