Indexování

Jak poznám, že SeznamBot navštívil moje stránky?

Můžete nahlédnout do tzv. access logu vašeho webového serveru, kde požadavky od SeznamBota poznáte podle řetězce:

Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/4.0-RC1; +http://napoveda.seznam.cz/seznambot-intro/)

Můžu zakázat indexování některých svých stránek? Zohledňuje Seznam meta tag robots?

Ano, viz stránka meta tag robots.

Můžu zakázat stahování některých částí webu SeznamBotem?

Ano, použijte k tomu soubor robots.txt. Pokud pouze chcete, aby vaše stránky nebyly ve výsledcích vyhledávání, stahování nechte povolené a pro zákaz indexování použijte meta tag robots.

Berete u odkazů ohled na atribut rel="nofollow"?

Ano, odkazy s rel="nofollow" nejsou zahrnuty do výpočtu odkazových ranků. Z odkazu je zaindexován pouze text mezi značkami <a>, </a>.

Jak zajistit, aby robot prošel všechny moje stránky?

Na každou stránku by měl vést alespoň jeden odkaz. Webu též můžete vytvořit sitemapu, v níž můžete určit, které stránky by měl robot navštěvovat častěji.

Máme více domén se stejným obsahem, vyhledávač Seznamu ale zná jenom jednu. Co s tím?

Pokud náš robot najde dvě identické nebo velmi podobné domény, rozhodne se, která je hlavní a tu druhou může ve výsledcích penalizovat nebo úplně přestat indexovat. Pokud zjistíte, že robot určil hlavní doménu chybně, můžete nám to oznámit prostřednictvím technické podpory. Uveďte prosím co nejvíce podrobností.

Chcete-li takové situaci předejít, zakažte indexování všech identických domén kromě jediné, kterou považujete za hlavní. Alternativně můžete všechny sekundární domény přesměrovat na hlavní doménu pomocí HTTP stavu 301 Moved Permanently nebo 302 Moved Temporarily. V nouzi lze k přesměrování použít také meta tag refresh. Přesměrování JavaScriptem nedoporučujeme.

Nejlepším řešením je vyhnout se vytváření více domén s identickým nebo velmi podobným obsahem.

Seznam neindexuje všechny stránky mého webu, proč? Co způsobuje nízkou zaindexovanost webu?

Může se stát, že všechny stránky webu nejsou zaindexovány. Příčinou mohou být technické problémy i prostý fakt, že se snažíme indexovat jen stránky přínosné pro uživatele.

Můžete odstranit moji stránku z výsledků vyhledávání?

Odstraňování stránek z indexu probíhá automaticky a nelze jej ručně urychlit. Stránka je z indexu odstraněna, pokud robot zjistí, že se stránka nemá indexovat nebo je již nefunkční. Další podrobnosti jsou na stránce odstraňování stránek.

Jak ovlivní nedostupnost webu zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání?

Pokud jsou vaše stránky nedostupné v čase, kdy se je pokouší navštívit SeznamBot, nedojde k jejich odstranění z výsledků vyhledávání okamžitě. SeznamBot se bude pokoušet nedostupnou stránku stáhnout v několikadenních intervalech. Teprve když je stránka shledána nedostupnou třikrát po sobě, dojde k jejímu vyřazení z výsledků vyhledávání.

Má na indexaci stránky vliv její velikost?

SeznamBot ignoruje html soubory větší než 1 MB (1 048 576 bytů). Pokud máte na svém webu stránky, které tento limit překračují, doporučujeme optimalizovat jejich zdrojový kód nebo rozdělit jejich obsah mezi více menších stránek.

Musí být webová stránka validní?

Nemusí, náš indexer většinou textový obsah dokáže získat i ze stránek, které nesplňují všechny přísné požadavky na validitu. Obecně se doporučuje udržovat stránky validní hlavně z toho důvodu, aby se dobře zobrazovaly uživatelům v prohlížeči. Pro správnou indexaci je nutné správně zavírat HTML tagy, jejichž obsah náš indexační parser ignoruje, což jsou html tagy <style> a <script>. Ujistěte se, že za každým <style> máte správně uvedený uzavírací tag </style> a za každým <script> máte uzavírací </script>. Kdyby tento uzavírací tag chyběl, indexer by na stránce neviděl žádný následující text. Stejný jev vzniká, pokud se tyto párové tagy chybně použijí v self-closing variantě jako <style /> nebo <script />.

Jak dát vyhledávači vědět, že došlo ke změně na stránkách?

Robot by při další pravidelné návštěvě stránek změnu obsahu zjistil a zpracoval sám, proces však můžete urychlit tak, že zadáte adresu změněné stránky do přidávacího formuláře.

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás