Dostupné parametry v URL

Stránka s výsledky vyhledávání obsahuje v URL adrese mj. následující parametry:

Příklad URL s parametry

https://search.seznam.cz/?q=cimrman&count=10&from=10

q

Povinný parametr, který označuje dotaz pro vyhledávání.

from

Nepovinný parametr, který určuje, od které pozice mají být vráceny výsledky. Výchozí hodnota tohoto parametru je 1, maximální hodnota je 1000. Pokud je parametr count vynechán, je maximální hodnota parametru from 990.

count

Nepovinný parametr, který určuje počet výsledků vyhledávání na stránce. Ve výchozím nastavení se zobrazuje 10 výsledků, maximální počet výsledků zobrazených na stránce je 20.

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás