Čtení zpráv

Po přihlášení se do schránky se vám jako první zobrazí složka se všemi doručenými zprávami, složka "Doručené".
 

Otevření zprávy

  • Kurzorem myši najeďte na řádek, kde je uvedené jméno odesílatele, předmět zprávy a datum doručení zprávy.
  • Všimněte si, že při pohybu kurzorem myši po zprávách se mění barva pozadí řádků. Vždy tak přesně vidíte, kterou zprávu si kliknutím otevřete.
  • Klikněte na zprávu levým tlačítkem myši.

Po kliknutí se otevře celá zpráva, kterou si tak můžete přečíst. Na seznam doručených zpráv se vrátíte znovu kliknutím na název složky "Doručené" v levém panelu nebo kliknutím na tlačítko "< Zpět".

 

Čtení zprávy

Na začátku otevřené zprávy uvidíte informace o adrese a jméně odesílatele, času přijetí zprávy, jejím předmětu a všech adresách, na které byla zpráva zaslána.Pod těmito informacemi naleznete samotný text zprávy a na konci zprávy uvidíte seznam přiložených souborů, pokud nějaké ke zprávě připojeny byly.Zkracování odkazů

Pošle-li vám někdo příliš dlouhý odkaz, můžeme jej pro lepší přehlednost zprávy zkrátit. Namísto celého odkazu tak uvidíte doménu, na kterou odkaz vede (tu vždy celou, abyste si mohli zkontrolovat, že nejde o podvodnou či neznámou stránku), pak následuje tzv. výpustka (…) a konec odkazu.


Pokud chcete vidět celý odkaz, najeďte na něj kurzorem myši a podívejte se do levého spodního rohu v internetovém prohlížeči – ve stavovém řádku uvidíte, kam tento odkaz vede. 


Potřebujete-li odkaz zkopírovat, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a zvolte Kopírovat adresu odkazu z nabídky internetového prohlížeče.

Píšete e-mailovou zprávu a nechcete, aby odkazy byly u příjemce zkrácené? Ujistěte se, že je vkládáte jako skutečně odkazy. To znamená: 
  • Pro vložení odkazu použijete tlačítko  (Vložit odkaz) v editoru Email.cz při psaní nové zprávy.
  • Tvoříte-li HTML zprávu, ujistěte se, že jsou odkazy vložené s pomocí HTML tagů <a>.Uložení přílohy

Uložit si soubory, připojené ke zprávě, můžete kliknutím na odkaz "Stáhnout" u každého přiloženého souboru. Po kliknutí se zobrazí standardní dialog pro volbu umístění stažených souborů na vašem PC.

 

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás