DKIM/DMARC záznam

 

DKIM

„DomainKeys Identified Mail“ je metoda ověření, zda nebyla zpráva při cestě mezi odesílatelem a příjemcem pozměněna. V případě, že je DKIM podpis ověřen jako validní, zároveň indikuje, že byla zpráva skutečně odeslána někým, kdo má oprávnění doménu, uvedenou v DKIM podpisu, používat. Podrobnosti i RFC k DKIM lze nalézt např. na stránce DKIM.org.

U Seznamu je DKIM podporován.
Všechny odchozí zprávy ze Seznamu (v rámci Email Profi) jsou automaticky podepisované DKIM záznamem emailprofi.seznam.cz. Jedná se o standardní nastavení a v současnosti jej nelze upravovat.
 
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=emailprofi.seznam.cz;

U Seznamu existuje ještě jeden DKIM záznam, ten je však používán pouze u zpráv odesílaných ze schránek uživatelů freemailového Email.cz. Jím jsou automaticky podepsány všechny odchozí zprávy s @seznam.cz, @email.cz a @post.cz.
 
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=seznam.cz;
 
DKIM podpis neobsahují zprávy, které jsou zasílány mezi schránkami v rámci celého Seznamu.
Zprávy odeslané z domény Email Profi na @seznam.cz, @email.cz a @post.cz a opačně DKIM podpis neobsahují.


 

DMARC

Politika „Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance“, jež je v DNS záznamu uvedena pod „_dmarc.domena“, umožňuje majiteli domény nastavit, jak bude nakládáno se zprávami, které mají danou doménu nastavenou v tzv. hlavičkovém FROM. Např. lze stanovit, že v případě, že zpráva NEprojde úspěšně DMARC kontrolou, bude automaticky vyhodnocena jako spam či zcela zahozena.

Další možnou funkcí je také reportování informací o tom, kdy, kdo a kde doménu použil k zasílání zpráv.

U Seznamu je podporována možnost denního reportování. Stačí mít vytvořen následující záznam, kdy na uvedenou e-mailovou adresu budou následně zasílány vyžádané reporty:
 
v=DMARC1;
p=none; rua=mailto:
mailova@adresa.cz

Reporty jsou zasílány z adresy abuse@seznam.cz ve formátu XML. Podrobnosti k formátu a obsahu zasílaných informací jsou stručně popsány např. na stránkách Returnpath.com či příslušného RFC.

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás