Převedení pošty k Seznamu

Napojení domény do služby Email Profi vám zmožní si na vlastní doméně vytvořit e-mailové schránky, které budete spravovat a vybírat u nás. Získáte tak vlastní reprezentativní e-mailové adresy a možnost používat webové rozhraní, které již dobře znáte.

1) Přihlášení do administrace Email Profi

 • Přihlaste se na Email Profi účtem, kterým chcete doménu spravovat. Pro správu domény jsou povolené účty na doménách od Seznamu (@email.cz, @seznam.cz či @post.cz).

 
 • Pokud jste zvolili, že doménu již vlastníte, dalším krokem je Napojení domény v Email Profi.

 

2) Zadání názvu vaší domény

 • Do pole Název domény vepište název vaší domény.
 • Klikněte na tlačítko Pokračovat dále.


 

3) Nastavení MX záznamů v DNS

Na další obrazovce je popsáno několik kroků k tomu, jak doménu napojit na naše poštovní servery. To provedete změnou MX záznamů v DNS u stávajícího registrátora vaší domény. Tyto instrukce jsme vám zároveň zaslali e-mailem na adresu správce (tu, kterou jste nyní přihlášeni do Email Profi).

   
 • Přihlašte se do administrace domény u svého registrátora.
 • Smažte u domény stávající MX záznamy. Ostatní záznamy ponechte (zejména A či AAAA záznamy; jejich smazáním si vypnete webové stránky, pokud je na doméně provozujete).
 • Vytvořte nové MX záznamy a vyplňte hodnoty, které v našich instrukcích neleznete v části Požadované MX záznamy
  • data – u registrátora je budete vyplňovat do pole s názvy Data nebo Hodnota apod.
  • typ – nastavte Typ záznamu na MX
  • prio – priorita DNS záznamu, u registrátora jej uvádíte do pole Priorita
   • u některých registrátorů se údaj zadává před data do pole Data/Hodnota 
  • Do pole Název (apod.) u registrátora zpravidla nebudete vyplňovat nic (příp. název subdomény, pokud ji registrujete do Email Profi)
  
Správný zápis pole Data: U některých registrátorů a poskytovatelů DNS se záznamy zapisují relativně k doméně. To znamená, že je nutné záznam ukončit tečkou. Nemusí to být případ všech registrátorů, někteří tečku v administraci nezobrazují a není ji ani třeba psát. Jaká je situace u vašeho registrátora se dozvíte v jeho nápovědě nebo na technické podpoře.

8a3f12a23fee3b6a.mx1.emailprofi.seznam.cz.
8a3f12a23fee3b6a.mx1.emailprofi.seznam.cz.
 
 • Pokud nemáte přístup k editaci DNS, požádejte o změnu MX záznamů svého registrátora.
 • Pro každou doménu jsou tyto záznamy unikátní, vygenerované MX záznamy nijak nepozměňujte.
 
 • Až provedete a uložíte změny v DNS u registrátora, vraťte se do Email Profi a na konci stránky s instrukcemi klikněte na Pokračovat.
 

4) Čekání na propagaci změn v systému DNS

Pozor! Změna DNS u domény se neprojeví ihned. Propsání změn může trvat od cca 30 minut až po 48 hodin. Během této doby v Email Profi uvidíte informaci o tom, že čekáme, až se změny projeví. Stránku můžete zavřít a vráti se později. O dokončení změn vás infomujeme také e-mailem na adrese správcovského účtu.
 Trvá provedení změn příliš dlouho? Vytvořené záznamy se buď ještě nezpropagovaly v systému DNS nebo byly nastaveny chybně, například pro špatnou doménu či subdoménu. Zkontrolujte nastavené MX záznamy a jsou-li správně, vyčkejte a zkuste se vrátit později.
 

Kontrola nastavených MX záznamů

 
 • To, zda byly MX záznamy nastaveny správně, si můžete ověřit pomocí online nástrojů pro zobrazení DNS záznamů domény, např. MX Lookup na MxToolbox.com
  • Do pole Domain Name zadejte doménové jméno (např. vesela-domena.cz) a klikněte na tlačítko MX Lookup
  • Správně nastavené MX záznamy vypadají následovně:
 
Vidíte MX záznamy jinak? 
Pokud ve sloupci Hostname vidíte na konci záznamu za "seznam.cz" znovu své doménové jméno, jsou MX záznamy nastaveny chybně.


V takovém případě je nutné nastavení u registrátora opravit – ukončit MX záznamy tečkou.

8a3f12a23fee3b6a.mx1.emailprofi.seznam.cz.
8a3f12a23fee3b6a.mx1.emailprofi.seznam.cz.


 

5) První schránka

Jakmile je ověřeno, že jsou MX záznamy nastaveny správně, administrace Email profi vám v posledním kroku umožní vytvořit první schránku na vaší doméně. Tím dojde k dokončení celého procesu napojení. Podrobnější postup pro vytvoření nové schránky je popsán v části Vytvoření nové schránky. V rámci vytváření schránek na doméně můžete využít i funkci importu obsahu z jiné e-mailové schránky tak, abyste do nové schránky dostali i své staré zprávy.


 

6) Finální kontrola MX záznamů (nepovinné)

V administraci domény v Email Profi si lze v části Nastavení zobrazit MX záznamy domény – ty, které má mít doména nastavené pro směřování pošty do Email Profi, i ty aktuálně skutečně nastavené. Můžete si zkontrolovat, zda máte u své domény MX záznamy nastavené správně, a tedy zda funguje směrování pošty.
 
 • Přihlaste se na Email Profi administrátorským účtem a vyberte požadovanou nastavenou doménu.
 • Otevřete záložku Nastavení a v části Pokročilé možnosti klikněte u DNS záznamů na odkaz Zobrazit aktuální stav.

 
 • Zde se zobrazují požadované MX záznamy a aktuálně zjištěné MX záznamy nastavené na straně resgistrátora domény.
 • Pokud souhlasí, jsou zobrazeny zeleně a doména a zasílání a příjem zpráv jsou plně funkční.Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás