Připojení k serveru se nezdařilo

Připojení k serveru se nezdařilo. Účet: 'Seznam Email - abcdabcdx', Server: 'smtp.seznam.cz', Protokol: SMTP, Port: 25, Zabezpečení (SSL): Ne, Chyba zásuvky: 10061, Číslo chyby: 0x800CCC0E

Pokud se setkáte s touto chybou při odesílání ve vašem poštovním programu, zkuste následující kroky:

  • Je-li to možné, aktualizujte své zařízení a poštovní program na nejnovější možnou verzi a zkuste to znovu.
  • Nefunguje-li odesílání stále, podívejte se na článek Poštovní klient se nepřipojí pomocí SSL/TLS. Stará zařízení a poštovní programy, které již nedostávají pravidelné aktualizace, pravděpodobně nepodporují potřebné nejnovější bezpečnostní protokoly a odeslání na nich již nebude fungovat.
  • Ve vlastnostech poštovního účtu adresu serveru "smtp.seznam.cz" zkuste nahradt jednou z uvedenýh IP adres: 77.75.78.48 nebo 77.75.76.48
Uvedení konkrétní IP adresy serveru je pouze záložním řešením v případě řešení potíží se spojením. IP adresy serverů se však mohou měnit a poštovní program tak opět nebude moci navázat spojení.
Pro běžný provoz a nastavení poštovních programů tak vždy doporučujeme nastavovat adresu smtp.seznam.cz.
 

Pokud potíže přetrvávají, ověřte nástrojem Telnet/Netcat, zda máte povolen přístup k SMTP serveru. Podrobný postup naleznete v nápovědě Použití nástroje Telnet a Netcat.

Jestliže se pomocí Telnetu/Netcatu nedokážete k našemu SMTP serveru připojit, kontaktujte v této záležitosti svého správce systému/sítě či poskytovatele Internetu a překontrolujte např. nastavení antivirového programu a firewallu, které by mohly spojení se serverem blokovat.
 

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás