Připojení k serveru se nezdařilo

Připojení k serveru se nezdařilo. Účet: 'Seznam Email - abcdabcdx', Server: 'smtp.seznam.cz', Protokol: SMTP, Port: 25, Zabezpečení (SSL): Ne, Chyba zásuvky: 10061, Číslo chyby: 0x800CCC0E

Pokud se setkáte s touto chybou při odesílání ve vašem poštovním programu, nahraďte ve vlastnostech účtu adresu serveru "smtp.seznam.cz" jednou z uvedenýh IP adres: 77.75.78.48 nebo 77.75.76.48. Dále překontrolujte, zda máte v poli "Port:" uvedeno číslo "25".

Uvedení konkrétní IP adresy serveru je pouze záložním řešením v případě řešení potíží se spojením. IP adresy serverů se však mohou měnit a poštovní program tak opět nebude moci navázat spojení.

Pro běžný provoz a nastavení poštovních programů tak vždy doporučujeme nastavovat adresu smtp.seznam.cz.
 

Pokud potíže přetrvávají, ověřte nástrojem Telnet, zda máte povolen přístup k SMTP serveru. Podrobný postup naleznete v nápovědě Použití nástroje Telnet.

Jestliže se pomocí Telnetu nedokážete k SMTP serveru připojit, kontaktujte v této záležitosti svého správce systému/sítě či poskytovatele Internetu a překontrolujte např. nastavení antivirového programu a firewallu, které by mohly spojení se serverem blokovat

V opačném případě zkuste přeinstalovat (aktualizovat) váš poštovní program nebo použijte jiný poštovní program.

 

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás