POP3 nastavení pro iPad

Nastavení výchozího poštovního klienta iPad pro příjem a odesílání pošty pomocí POP3 připojení provedete dle následujícího návodu:

 • V iPadu přejděte do Nastavení > Hesla a účty a přidejte nový účet (ve výběru poskytovatele účtu vyberte Jiný > Přidat poštovní účet).
 • Doplňte své jméno, emailovou adresu, přístupové heslo a popis nastaveného účtu.
 • Jako typ účtu zvolte "POP" a dokončete nastavení s následujícími informacemi:
 • Nastavení potvrďte tlačítkem Hotovo, měla by proběhnout kontrola údajů, uložení nastavení a první stažení zpráv. Poštu můžete nyní na iPadu číst v aplikaci Mail.

Je návod příliš stručný? Zobrazte si podrobnou obrázkovou nápovědu.

 

 • V mobilním zařízení přejděte do "Nastavení".


   
 • Poté přejděte do části "Účty a hesla".
 • Zde v části "Účty" zvolte "Přidat účet..."


   
 • V nabídce následně vyberte poslední možnost "Jiný".


   
 • V části "Pošta" znovu vyberte "Přidat poštovní účet".


   
 • Zobrazí se základní nastavení. Do pole "Jméno" zadejte vaše jméno, které se bude zobrazovat příjemcům.
 • Do pole "E-mail" zadejte svou e-mailovou adresu (ve tvaru celé e-mailové adresy).
 • Do pole "Heslo" zadejte své přístupové heslo. POZOR! Používáte-li dvoufázové ověření při přihlašování, zadejte své heslo pro poštovní protokoly a CalDAV.
 • A jako "Popis" zadejte libovolný název nově nastaveného účtu.
 • Pokračujte tlačítkem "Dále" v pravé horní části okna.


   
 • V horní části zvolte tlačítko "POP" (modře se podbarví).
 • Překontrolujte správnost dříve zadaných informací Jméno, E-mail a Popis.


   
 • Pro "Server příchozí pošty" jako "Hostitele" zadejte "pop3.seznam.cz".
 • Do pole "Uživatel" zadejte své uživatelské jméno. Pokud máte adresu končící @email.cz nebo @post.cz uveďte své uživatelské jméno ve tvaru celé e-mailové adresy (například: vesely.uzivatel@email.cz nebo vesely.uzivatel@post.cz).
 • Zadejte své přístupové heslo do pole "Heslo". POZOR! Používáte-li dvoufázové ověření při přihlašování, zadejte své heslo pro poštovní protokoly a CalDAV.

 
 • Pro "Server odchozí pošty" jako "Hostitele" zadejte "smtp.seznam.cz".
 • Do pole "Uživatel" zadejte své uživatelské jméno. Pokud máte adresu končící @email.cz nebo @post.cz uveďte své uživatelské jméno ve tvaru celé e-mailové adresy (například: vesely.uzivatel@email.cz nebo vesely.uzivatel@post.cz).
 • Zadejte své přístupové heslo do pole "Heslo".
  (Poznámka: Uvedení uživatelského jména a hesla pro SMTP je povinné!)
 • Pokračujte tlačítkem "Uložit" v pravé horní části okna.


   
 • Po ověření se nastavený účet zobrazí v seznamu všech účtů v iPadu. Již nyní by se měly do aplikace Mail začít stahovat zprávy. Pokud se tak nestane, může být nutné znovu překontrolovat nastavení. Ťapněte tedy na nově vytvořený účet.  


   
 • Na další obrazovce přejděte na konci k nastavení SMTP a otevřete jej.


   
 • Zde zvolte svůj používaný "Primární server".


   
 • Překontrolujte a upravte nastavení tak, aby:
  - přepínač "Použít SSL" byl v zelené poloze
  - "Ověření totožnosti" bylo nastaveno na "Heslo"
  - nastavený "Port serveru" byl "465"
 • Nastavení potvrďte tlačítkem "Hotovo" v pravé horní části okna.


   
 • Nacházíte se zpět v nastaveném účtu. Vyberte poslední nabídku "Ostatní".


   
 • V části "Smazané zprávy" lze nastavit, za jak dlouho se mají v iPadu smazané zprávy automaticky smazat i ve schránce. Nastavení zvolte takové, které vám nejvíce vyhovuje.


   
 • V části "Nastavení příchozí pošty" překontrolujte a upravte nastavení tak, aby:
  - přepínač "Použít SSL" byl v zelené poloze
  - "Ověření totožnosti" bylo nastaveno na "Heslo"
   - volba "Smazat ze serveru" nastavuje, za jak dlouho se mají stažené zprávy automaticky smazat v iPadu i ve schránce. Nastavení zvolte takové, jaké vám nejvíce vyhovuje. 
  - nastavený "Port serveru" byl "995"
 • Přejděte zpět pomocí tlačítka "Účet" v levé horní části okna.


   
 • Účet je nyní nastavený, můžete přijímat i odesílat zprávy.

 

 
Mail maže poštu ze serveru (po týdnu či jiné době)

Po přidání POP3 e-mailového účtu dle postupu výše bude v Mailu automaticky nastaveno, že se zprávy starší 7 dní smažou ze serveru (tj. z webmailu Email.cz). Chcete-li, aby vám ve webovém rozhraní e-mailové schránky pošta zůstávala déle, nebo naopak, aby se mazala dříve, postupujte takto:
 
 • V Mailu přejděte do Mail > Hesla a účty.      
 • V části Účty klikněte na účet, jehož nastavení chcete upravit.
 • Na konci nastavení otevřete volbu Ostatní
 • Najděte část Smazat ze serveru, kde můžete nastavit následující:
  • Nikdy – stažené zprávy budou nadále zůstávat na serveru
  • Po sedmi dnech – stažené zprávy se po 7 dnech odstraní ze serveru
  • Při odstranění z Příchozí – zprávy se odstraní ze serveru v momentě, kdy je odstraníte z poštovního klienta

 

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás