IMAP nastavení pro aplikaci Gmail

Nastavení poštovní aplikace Gmail v systému Android k synchronizaci pošty protokolem IMAP a odesílání pošty provedete dle následujícího návodu:
 
Pozor! Poštovní aplikace na systémech Android 4x a nižších nepodporují potřebné bezpečnostní protokoly (minimálně TLS 1.2) a nastavení zabezpečeného spojení na nich nebude fungovat. Více informací v článku Poštovní klient se nepřipojí pomocí SSL/TLS.
 
 • V mobilním zařízení přejděte do "Nastavení".


   
 • V Nastavení přejděte do části "Účty".


   
 • Zde na konci seznamu zvolte možnost "Přidat účet".   
 • Přidejte účet "Osobní (IMAP)".


   
 • Zadejte svoji celou e-mailovou adresu a poté ťapněte na tlačítko "RUČNÍ NASTAVENÍ".   
 •  Znovu zvolte "OSOBNÍ (IMAP)".


   
 • Do pole "Uživatelské jméno" zadejte své uživatelské jméno.

  Pokud máte adresu končící @email.cz nebo @post.cz uveďte své uživatelské jméno ve tvaru celé e-mailové adresy (například: vesely.uzivatel@email.cz nebo vesely.uzivatel@post.cz)
   
 • Do pole "Ověření" zadejte své přístupové heslo. POZOR! Používáte-li dvoufázové ověření při přihlašování, zadejte své heslo pro poštovní protokoly a CalDAV.
 • Jako "Server" zadejte "imap.seznam.cz".
   
 • Port zadejte "993".
   
 • Typ zabezpečení zvolte "SSL/TLS".
   
 • Pokračujte tlačítkem "Další".


 

  Jako "Server SMTP" zadejte "smtp.seznam.cz".
   
 • Port zadejte "465".
   
 • Typ zabezpečení zvolte "SSL/TLS" a zatrhněte volbu "Vyžadovat přihlášení".
   
 • Do pole "Uživatelské jméno" zadejte své uživatelské jméno.

  Pokud máte adresu končící @email.cz nebo @post.cz uveďte své uživatelské jméno ve tvaru celé e-mailové adresy (například: vesely.uzivatel@email.cz nebo vesely.uzivatel@post.cz)
   
 • Ověřte si, zda v poli "Ověření" máte své platné přístupové heslo. POZOR! Používáte-li dvoufázové ověření při přihlašování, musí zde být zadáno heslo pro poštovní protokoly a CalDAV.
 • Pokračujte tlačítkem "Další".


   

 • V dalším kroku si dle vlastních potřeb nastavte chování aplikace při stahování zpráv a stiskněte "Další".
 • Následně si zvolte název vytvořeného účtu a jméno, které se bude zobrazovat u vašich zpráv jako Odesílatel a znovu pokračujte pomocí ťapňutí na "Další".


   
 • Po dokončení nastavení jste vráceni zpět do manu aplikace Gmail a krokem zpět již můžete využívat nově nastavený Seznam účet.

   

 

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás