Změna DNS


Tato část nastavení je dostupná pouze správcům, kteří si doménu zakoupili přímo u Seznamu nebo ji k Seznamu převedli.
 

DNS záznamy slouží k nastavení služeb provozovaných na doméně. Existuje celá řada typů DNS záznamů, které na doméně spouští rozličné služby. Např. MX záznamy určují servery, které doméně spravují elektronickou poštu, A nebo AAAA záznamy směřují doménu na konkrétní IP adresu, a tak právě on může za to, že se po zadání domény dostanete na webovou stránku, která na ni běží.
 

Typy DNS záznamů

Více o jednotlivých typech DNS záznamů, které na Seznamu podporujeme, k čemu slouží a jaký mají tvar, se dočtete v těchto článcích:
   

Kde upravit DNS u Seznamu

 • Na hlavní stránce Email Profi klikněte na doménu u Seznamu, u níž chcete upravit DNS.

 
 • V menu poté klikněte na Změna DNS.
 

DNS záznamy

 • Zde naleznete aktuálně nastavené DNS záznamy u domény. Ty záznamy, které vidíte, se tzv. propagují a umožňují provoz některých služeb.
 • Tlačítkem Vytvořit nový DNS záznam můžete přidávat dalších DNS záznamy.
 • U každého záznamu v seznamu najdete ikonu tužky pro jeho editaci a koš pro smazání.
 
Pozor! Některé DNS záznamy domény nelze editovat:
 • SOA
 • MX – domény, jejichž registrátorem je Seznam, mohou mít nastavené pouze MX záznamy služby Email Profi; využití jiných e-mailových služeb není možné
 • NS – domény, jejichž registrátorem je Seznam, mohou využívat pouze DNS servery Seznamu; nastavit cizí NS záznamy proto není možné
Je-li důvodem editace nasměrování domény na služby provozovatele (webový hosting, e-shop aj.), bude třeba se domluvit na využití jiného nastavení (směrování pomocí A, AAAA, CNAME záznamů), nebo doménu převést k jinému registrátorovi, který úpravu těchto záznamů umožňuje.


 

Přidávání DNS záznamů

 • Kliknutím na Vytvořit nový DNS záznam otevřete okno pro přidání nového záznamu.
 • Pro vytvoření záznamu budete potřebovat následující informace:
  • Doména – název hostitele, pro kterého záznam nastavujete. Máte-li např. doménu vesela-domena.cz a hodnotu potřebujete nastavit pro ni, pole Doména necháte prázdné. Pokud chcete vložit záznam pro www.vesela-domena.cz, do pole Doména napíšete www
  • Typ – volíte typ záznamu, vkládat lze tyto záznamy, více o nich v tomto článku:
   • A
   • AAAA
   • CAA
   • DS
   • NS  Pozor! Záznam musí být ukončen tečkou!  
   • CNAME  Pozor! Záznam musí být ukončen tečkou!  
   • TLSA
   • TXT (tento typ slouží např. k nastavení SPF, DKIM či DMARC)
   • SRV  Pozor! Záznam musí být ukončen tečkou!  
  • TTL – životnost záznamu v systému DNS, lze pro každý doplňovaný záznam určit vlastní. Pokud se ponechá pole prázdné, použije se výchozí nastavená hodnota TTL (1800 sekund).
  • Data – slouží pro samotnou hodnotu záznamu.
 
 • Každý ze záznamů je pak třeba uložit tlačítkem Uložit změny.


 

Výchozí TTL

Zde si lze navolit výchozí TTL hodnotu, která bude použita u všech nových DNS záznamů, které nemají explicitně uvedenou vlastní TTL hodnotu (tu nastavujete zvlášť pro katdý nový DNS záznam).


 
 • Kliknutím na ikonku tužky v pravé části stránky vyvoláte okno, kde lze hodnotu libovolně měnit.
 • Změnu potvrdíte tlačítkem Uložit změny.


 

DNS servery

Na konci stránky jsou vypsané právě používané DNS servery (nameservery) s jejich IP adresami. Pro doménové jméno (např. vesela-domena.cz) nameservery nelze měnit, doména používá vždy naše nameservery. NS záznamy tedy můžete nastavovat pouze pro subdomény (např. pro neco.vesela-domena.cz) a tím na nich aktivovat další služby.

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás