Osobní údaje


Tato část nastavení je dostupná pouze správcům, kteří si doménu zakoupili přímo u Seznamu nebo ji k Seznamu převedli.
 

Každá registrovaná CZ doména v databázi správce národní domény CZ.NIC zapsané určité kontakty, zejména kontakt na vlastníka, tzv. Držitele. To je osoba nebo právnický subjekt (společnost), která může s doménou nakládat. Tyto informace o sobě vlastník vyplňuje při nákupu domény. Jejich vyplněním se vytvoří tzv. kontakt u CZ.NIC a ten se u domény nastaví jako Držitel.

Každý kontakt má v databázi CZ.NIC svůj unikátní identifikátor. Pokud má vlastník více registrovaných domén, každá z nich má v poli Držitel stejné ID. Kupříkladu, naše doména seznam.cz v databázi CZ.NIC v poli Držitel má uvedené ID SB:SEZNAM-CZ-AS. Stejného držitele mají i naše další adresy: firmy.cz, sbazar.cz, email.cz a další… Tím je dáno, že Seznam.cz vlastní všechny tyto domény. Když si otevřeme detail Držitele SB:SEZNAM-CZ-AS, zobrazíme tak jeho informace – jméno/název společnosti, adresu a kontakty, pokud dal k jejich zveřejnění majitel souhlas.


Změna osobních údajů vlastníka domény

V administraci Email Profi v části Osobní údaje jsou k nalezení aktuální nastavené kontakty vlastníka domény (Držitel). Pokud jsme registrátorem kontaktu Držitele, na tomto místě můžete údaje o vlastníkovi měnit. Údaje se automaticky propisují i do databáze kontaktů u CZ.NIC.
 
 • Přihlaste se na https://emailprofi.seznam.cz/ svým správcovským účtem.
 • V části Osobní údaje vidíte nastavené kontaktní údaje vlastníka domény.
 • Kliknutím na ikonku tužky vpravo u každého řádku můžete provést editaci.
 

Kdy kontakty v Osobních údajích nejdou měnit

Může se stát, že v části Osobní údaje nevidíte tužku pro editaci. Nejspíše nastala jedna z následujících situací, která znemožňuje editaci kontaktu:
 
 • Doménu jste nezakoupili na Seznamu, ale převedli odjinud
Upravovat Osobní údaje je možné pouze u domén, které jste zakoupili na Seznamu. Při převodu domény k Seznamu se stáváme jejím registrátorem, ovšem kontakt Držitele se s ní nepřevádí a zůstává u původního registrátora. Níže naleznete vysvětlení rozdílu a postup, jak zjistit svého registrátora kontaktu.
 
Převod kontaktu pod Seznam

V současné době není možné pod Seznam převést samostatný kontakt od jiného registrátora. Seznam se stane registrátorem pouze těch kontaktů, které přes nás nově vytvoříte při nákupu domény. Při převodu domény k Seznamu její kontakt zůstává ve správě původního registrátora, u kterého je nutné měnit údaje o vlastníkovi.
 
 • Jste přihlášeni na účtu jiného než hlavního správce
Kontakty vlastníka domény může měnit jen správce, který doménu do Email Profi registroval. Pokud přidáte v administraci Email Profi další účty správců, ti mohou měnit nastavení domény, vytvářet schránky a dělat řadu dalších úprav, ale neuvidí tužku pro editaci vlastníka kontaktu.Registrátor domény vs registrátor kontaktu

Když registrujete svou první doménu a vyplníte informace o vlastníkovi, v databázi CZ.NIC se tím založí váš kontakt. Ten můžete v budoucnu používat i při registraci dalších domén, a to u všech českých registrátorů. Vyhnete se tak opakovanému vyplňování svých osobních údajů. Kontakt má svého registrátora (ten, kde jste jej vytvořiili nebo kam jste jej ručně převedli) a uvádět jej můžete i u domén, které registrujete u jiných registrátorů. Doména a Držitel mohou mít tedy rozdílné registrátory.

Příklad: Pan Novák registruje svou první doménu, vybral si k tomu Seznam. Jelikož ještě nemá kontakt u CZ.NIC, během registrace domény vyplní své osobní údaje a tím kontakt vytvoří (např. s ID: NOVAK-SRO). Úspěšně tak založí doménu, např. obchod-novak.cz, s Držitelem NOVAK-SRO – oboje na Seznamu. Při registraci jakékoli další budoucí domény pan Novák může uvádět jako Držitele svůj existující kontakt NOVAK-SRO, nemusí tak zadávat opakovaně své osobní údaje. Domény může vytvářet a tedy i spravovat i u jiných registrátorů (Wedos, FORPSI, Active24 atd.). Registrátorem kontaktu, který u nich uvádí, ovšem zůstává Seznam.

 

Jak zjistit registrátora domény a kontaktu

Z administrace Email Profi
 
 • Přihlašte se do administrace Email Profi a přejděte do sekce Osobní údaje.
 • Klilněte na ID kontaktu v řádku Kontakt vlastníka u NIC.CZ (oranžový odkaz).

 
 • Dostanete se na detail kontaktu na CZ.NIC, kde je uveden registrátor kontaktu v poli Určený registrátor.

Hledání na CZ.NIC
 
 • Registrátora domény je možné najít v poli Určený registátor.

 
 • Držitele domény a jeho unikátní ID uvidíte v poli Držitel

 
 • Po kliknutí na ID kontaktu se otevře detail kontaktu. Zde najdete znovu pole Určený registrátor, to je registrátor kontaktu.

Takto zjištěného registátora kontaktu můžete oslovit s požadavkem na změnu informací vlastníka domény (jméno, adresa, e-mail, telefon atd.). Změna údajů vlastníka se automaticky projeví v databázi CZ.NIC a bude vidět i u všech domén tohoto vlastníka. Informace se poté zaktualizují i v záložce Osobní údaje v Email Profi.
 

Jak zjistit e-mailovou adresu u kontaktu

Důležité informace o stavu domény, například upozornění na brzkou expiraci a tzv. AUTHIINFO, autorizační heslo pro převod k jinému registrátorovi, se odesílají na e-mailovou adresu vlastníka domény uvedenou u jeho kontaktu v databázi CZ.NIC (příp. na jiné administrativní kontakty). Pokud jste kontakt vytvořili před dlouhou dobou, je ovšem možné, že si nemusíte pamatovat, jakou e-mailovou adresu jste uvedli a kam tyto e-maily přijdou.

Řešením je u CZ.NIC požádat o zaslání výpisu údajů kontaktu. Žádost podáte přes formulář Žádost o výpis osobních údajů – uvedete ID kontaktu a vyberete, kam zaslat výpis – buď na samotnou adresu kontaktu (pokud ji znáte, ale jen chcete výpis ostatních údajů), nebo na jiný e-mail, který do žádosti napíšete. Zvolíte-li druhou variantu, musíte rovněž vybrat způsob ověření – elektronickým podpisem, ověřeným dopisem nebo datovou schránkou. Dalšími kroky vás již provede CZ.NIC.Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás