Osobní údaje


Tato část nastavení je dostupná pouze správcům, kteří si doménu zakoupili přímo u Seznamu nebo ji k Seznamu převedli.
 


Změna osobních údajů vlastníka domény

V části Osobní údaje jsou k nalezení aktuální nastavené kontakty vlastníka domény. Tyto kontakty a údaje zde můžete libovolně upravovat. Údaje se automaticky propisují i do databáze kontaktů vlastníků domén u správce české národní domény CZ.NIC.
 
  • Přihlaste se na https://emailprofi.seznam.cz/ svým správcovským účtem.
  • V části Osobní údaje vidíte nastavené kontaktní údaje vlastníka domény.
  • Kliknutím na ikonku tužky vpravo u každého řádku můžete provést editaci.


 

Kdy kontakty v Email Profi změnit nejdou

Může se stát, že se podíváte do části Osobní údaje v Email Profi u své domény, ale u informací o vlastníkovi nevidíte tužku pro jejich editaci. Nejspíše nastala jedna z následujících situací, která znemožňuje editaci kontaktu:
 
  • Registrátorem kontaktu není Seznam.cz
Registrátor domény a kontaktu jsou dvě různé entity. Doména může mít jiného registrátora domény a registrátora kontaktu. Pokud jste k nám doménu převedli od jiného registrátora, kontakt se s ní nepřevede, ten stále spravuje registrátor tohoto kontaktu a přes něj můžete upravit informace o vlastníkovi domény, které se pak projeví i v databázi CZ.NIC. Vysvětlení najdete níže.
 
  • Jste přihlášeni na účtu jiného než hlavního správce
Kontakty vlastníka domény může měnit jen správce, který doménu do Email Profi registroval. Pokud přidáte v administraci Email Profi další účty správců, ti mohou měnit nastavení domény, vytvářet schránky a dělat řadu dalších úprav, ale neuvidí tužku pro editaci vlastníka kontaktu.
 


Rozdíl mezi registrátorem domény a registrátorem kontaktu

Doména v databázi CZ.NIC má svého Držitele. To je osoba nebo právnický subjekt (společnost), která je vlastníkem domény a může s doménou libovolně nakládat (narozíl od tzv. technického nebo administrativného kontaktu, což jsou role s omezenými právy).

Držitel v databázi CZ.NIC má svůj unikátní identifikátor. Ten můžete být uveden jako Držitel u více než jedné domény, protože kdokoliv může vlastnit celou řadu domén. Kupříkladu, naše doména seznam.czv databázi CZ.NIC v poli Držitel uvedeného vlastníka s identifikátorem SB:SEZNAM-CZ-AS. Stejného držitele mají ale i naše další adresy: firmy.cz, sbazar.cz, email.cz a další… Když si otevřeme identifikátor SB:SEZNAM-CZ-AS, dostaneme se na detaily vlastníka a uvidíme, že je jím spol. Seznam.cz, a.s., najdeme zde i adresu držitele a kontakty, pokud dal k jejich zveřejnění majitel souhlas.

Doména (např. seznam.cz) a její Držitel (např. SB:SEZNAM-CZ-AS) mohou mít rozdílné registrátory.

Příklad: Registrujete svou úplně první doménu, vybrali jste si k tomu registátora Wedos. Jelikož ještě nemáte své údaje v databázi vlastníků CZ.NIC, vytvoříte si svůj kontakt (např. ID: NOVAK-SRO). Zaregistrujete si doménu obchod-novak.cz, jejímž Držitelem bude NOVAK-SRO. Za pár let se rozhodnete pro založení nové domény, velkoobchod-novak.cz a provedete to u Seznam.cz. Při registraci domény uvedete znovu jako Držitele svůj kontakt NOVAK-SRO. Výsledkem je, že registrátorem kontaktu a domény obchod-novak.cz je spol. Wedos, ale registrátorem domény velkoobchod-novak.cz je Seznam.cz.
 

Jak zjistit registrátora domény a kontaktu

 
  • Registátora domény je možné najít v poli Určený registátor.

 
  • Držitele domény a jeho unikátní ID najdeme v poli Držitel

 
  • Po kliknutí na ID kontaktu se otevře detail kontaktu. Zde najdeme znovu pole Určený registrátor, to je náš registrátor kontaktu.

Takto zjištěného registátora kontaktu můžete oslovit s požadavkem na změnu informací vlastníka domény (jméno, adresa, e-mail, telefon atd.). Změna údajů vlastníka se automaticky projeví v databázi CZ.NIC a bude vidět i u všech domén tohoto vlastníka. Informace se poté zaktualizují i v záložce Osobní údaje v Email Profi.Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás