DKIM

DKIM nebo-li DomainKeys Identified Mail je metoda ověření, zda nebyla zpráva při cestě mezi odesílatelem a příjemcem pozměněna. V případě, že je DKIM podpis ověřen jako validní, zároveň indikuje, že byla zpráva skutečně odeslána někým, kdo má oprávnění doménu používat. Podrobnosti i RFC k DKIM lze nalézt např. na stránce DKIM.org.

Mezi hlavní výhody DKIM patří jeho široká podpora napříč poskytovateli e-mailových služeb. Jakožto jedna z hlavních součástí ověření DMARC se DKIM stává standardem pro zvýšení bezpečnosti elektronické pošty. Zprávy podepsané DKIM podpisem mají na Seznamu menší pravděpodobnost označení za spam, dále se jim automaticky stahují externí obrázky bez nutnosti uživatele jejich zobrazení potvrzovat.

DKIM na Seznamu

Všechny odchozí zprávy ze schránek v Email Profi jsou automaticky podepisované DKIM podpisem dané vlastní domény. Jedná se o výchozí nastavení pro domény , které mají DNS spravované v rámci Email Profi (tedy jsou registrované pod Email Profi nebo pod Email Profi plně převedené od jiného registrátora).

Domény do Email Profi pouze napojené (tedy správa DNS záznamů probíhá v administraci jiného registrátora) jsou automaticky podepisované DKIM podpisem emailprofi.seznam.cz.

DKIM podpis v hlavičce zprávy odeslané z adresy na Email Profi:
 
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=emailprofi.seznam.cz; s=beta; t=1584097158; bh=nKvtYfFOmMtJyZnBLZS3UQ8fk3aBaw5krqVzxbf0ZiA=; h=Received:From:To:Subject:Date:Message-Id:Mime-Version:X-Mailer:Content-Type:Content-Transfer-Encoding; b=h1lmL7uyor7stbyjwnRRSfRTrOAIp+bZlU9OX6Lps8eRo0zfcouZkN1dTZXHA…

d = doména DKIM podpisu, s = selektor, t = časové razítko, bh = hash těla zprávy, h = hlavička zprávy, b = hash hlaviček z parametru h, c = kanonizace

Umožňujeme ale také použít vlastní DKIM podpis! V takovém případě je nutné v DNS administraci vlastního registrátora vytvořit CNAME záznam následujícího obsahu:
 
szn20221014._domainkey.<domena.tld>. 1800 IN CNAME szn20221014._domainkey.seznam.cz.

Poznámka: "<domena.tld>" nahraďte vaší doménou.

U Seznamu existuje ještě jeden DKIM podpis pro d=seznam.cz, ten je však používán pouze u zpráv odesílaných ze schránek uživatelů freemailového Email.cz. Jím jsou automaticky podepsány všechny odchozí zprávy s @seznam.cz, @email.cz a @post.cz:
 
DKIM podpis neobsahují zprávy, které jsou zasílány mezi schránkami na Seznamu.
Zprávy, které si naši uživatelé posílají navzájem (mezi schránkami v Email Profi či adresami s @seznam.cz, @email.cz a @post.cz), DKIM podpis neobsahují. Ten je používán primárně na zprávy, které míří mimo naše servery.


Přidání externího DKIM podpisu v DNS

Pokud si zřizujete služby externího e-mailového řešení, např. pro odesílání hromadných zpráv a newsletterů (MailChimp, Mailgun, SendGrid, Mailjet, Sendinblue a další), tyto zprávy důrazně doporučumeme podepisovat DKIMem. Zlepšíte tak jejich doručitelnost u uživatelů na Seznam.cz. Údaje pro nastavení DKIM do DNS záznamů domény vám poskytne provozovatel nastavované služby.

DNS záznam pro DKIM může vypadat například následovně (pozor, jdedná se jen o příklad, nepoužívejte tyto hodnoty):
 
Doména Typ TTL Data
krs._domainkey.test TXT 1800 k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIbX…
 
  • krs = selektor (s=) pro identifikaci DNS záznamu, musí být stejný jako v hlavičce zprávy
  • test = doména (d=), pro kterou je DKIM platný, musí být stejná jako v hlavičce zprávy 
    • nastavujete-li podpis pro hlavní doménu, např. vesela-domena.cz, tak po _domainkey nebudete za tečku psát nic dalšího (mujmail._domainkey)
    • nastavujete-li podpis pro subdoménu, např. test.vesela-domena.cz, za _domainkey bude název subdomény (mujmail._domainkey.test)
  • k = typ klíče, nejčastěji rsa
  • p = veřejný klíč pro ověření platnosti DKIM podpisu

Je-li registrátorem vaší domény Seznam.cz, DNS záznamy upravujete u nás v administraci Email Profi, v části DNS záznamy. Přečíst si můžete návod na úpravu DNS záznamů v Email Profi. Záznam v administraci Email Profi může vypadat například následovně:Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás