Topování a zákaz obcházení

Topování způsobuje vytopování inzerátu, tedy jeho přesun na první pozici ve výpisu inzerátů, kde vydrží tak dlouho, dokud někdo jiný nevytopuje inzerát anebo nevloží nový inzerát.
  • Každý klient může své inzeráty „topovat“ pomocí tlačítka TOP.
  • Jedná se o doplňkovou, placenou službu.
    V jednom dni může být každý jednotlivý inzerát topován maximálně 3x.
  • Můžete si libovolně volit denní dobu, ve kterou budete své inzeráty topovat.
  • Všichni uživatelé mají stejné právo na topování svých inzerátů kdykoli během dne, nemůžeme tedy zaručit určitou minimální dobu, po kterou bude topovaný inzerát na prvním místě v zobrazování.
  • Topovat lze pouze jednotlivé inzeráty, nikoli developerské projekty zadané v sekci projekty.
  • Nový inzerát je možné topovat následující den. Novinka se vždy zařadí na začátku výpisu inzerátů.

 

Funkce topování a její pravidla jsou popsány ve Všeobecných obchodních podmínkách, článek 3, odstavec 8. Topování a Pravidla inzerce, odstavec 19.

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem obcházet funkci Topování. Tzn. spekulativně mazat, editovat, přeexportovávat inzeráty za účelem obcházení vyhodnocování systému duplicit.


Pomohl Vám tento článek? Ne