Přesouvání zpráv

Přesouvání zpráv mezi složkami je maximálně uživatelsky jednoduché a lze tak učinit pomocí funkce "Přesunout" či pouhým uchopením zprávy a přesunutím do příslušné složky (tzv. Drag&Drop).
 

Funkce Přesunout

  • Označte zprávu zatržením -nebo- otevřete konkrétní zprávu.
  • V horním menu klikněte na tlačítko "Přesunout".
  • Kliknutím vyberte složku, do které chcete zprávu přesunout. K přesunutí zprávy dojde okamžitě.

 

Přesunutí (Drag&Drop)

  • V přehledu zpráv najeďte kurzorem myši na předmětnou zprávu.
  • Stiskněte a podržte levé tlačítko myši a následným tažením přesuňte zprávu na název požadované složky.
  • Uvolněte levé tlačítko myši. Dojde k okamžitému přesunutí zprávy do požadované složky.


    Během přesouvání se zobrazuje silueta přesouvané zprávy. Složka, do které je zpráva přesouvána, se žlutě zvýrazní.


Takto je možné přesouvat jakékoliv zprávy mezi libovolnými složkami. Např. také mazat zprávy jejich přesunutím do složky Koš.


Stejným způsobem je také možné přesouvat hned několik zpráv najednou.
 
  • Zatržením označte zprávy, které chcete přesunout
  • Jakoukoliv z označených zpráv uchopte levým tlačítkem myší a tažením přesuňte do požadované složky.

 

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás