Obnovení výchozího nastavení

Pokud se Vám nezobrazují internetové stránky korektně, případně nefungují nějaké funkce, doporučujeme vrátit prohlížeč Opera do původního nastavení podle následujícího postupu:

  • V levé horní části prohlížeče klikněte na tlačítko  a na konci menu klikněte na "O aplikaci Opera"

  • V části "Cesty" si na řádku "Profil:" poznamenejte adresu složky profilu (..\Opera Software\Opera Stable), což je složka s uživatelským profilem prohlížeče, obsahující nastavení, oblíbené záložky, hesla, poznámky a další.

  • Poznamenejte si tuto cestu a ukončete prohlížeč Opera
  • Otevřete si v počítači na vašem disku adresář, který obsahuje složku "Opera Stable" s uživatelským profilem prohlížeče

  • Celou složku "Opera Stable" z adresáře "Opera Software" vyjměte a přesuňte do jiného umístění (např. na plochu)
  • Znovu spusťte prohlížeč Opera

Při spuštění si prohlížeč vytvoří novou složku profilu "Opera Stable" včetně nových souborů nastavení s výchozími hodnotami.

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás